Yên Bái yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/11/2023 | 9:17:48 AM

YênBái - Để nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.
Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Theo đó, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023, Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; việc quán triệt, phổ biến phải thực sự hiệu quả, phù hợp, tránh việc làm hình thức, làm lấy lệ.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền; chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời, hiệu quả, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng bước, từng khâu xử lý công việc…

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhận văn bản, hồ sơ (tất cả các văn bản) thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương phải được chỉ đạo, xử lý, giải quyết, tổ chức thực hiện ngay trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản (trừ trường hợp văn bản, nhiệm vụ hoặc pháp luật có quy định cụ thể về thời hạn xử lý). 

Đối với văn bản, nhiệm vụ có nội dung, vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập (với lý do chính đáng) thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan chủ trì nhận, xử lý văn bản kịp thời có thông báo, phản hồi về lý do chưa xử lý, giải quyết và dự kiến thời hạn xử lý, hoàn thành để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và theo dõi, phối hợp.

Đối với cơ quan, đơn vị gửi văn bản, hồ sơ, yêu cầu trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản, nếu chưa nhận được kết quả xử lý/phản hồi (hoặc văn bản tham gia ý kiến) của cơ quan chủ trì xử lý thì cơ quan, đơn vị đã gửi văn bản kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, đưa vào kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính và bình xét, đánh giá chất lượng hàng năm đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu để chậm, muộn văn bản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo rà soát, thống kê toàn bộ các văn bản, công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền nhưng còn tồn đọng, chưa được xử lý, giải quyết, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan; các văn bản, công việc, nhiệm vụ đã được gửi đến các sở, ngành có liên quan để phối hợp, thẩm định, tham gia ý kiến nhưng chưa nhận được phúc đáp, phản hồi của cơ quan, đơn vị liên quan…

Thành Trung

Tags Yên Bái trách nhiệm xử lý kỷ luật kỷ cương hành chính

Các tin khác
Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ vừa ban hành các quyết định về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực chính quyền địa phương; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thi đua khen thưởng.

Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách TTHC trên môi trường điện tử để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2023, Yên Bái xếp thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tăng 1 bậc so với năm 2022. Kết quả đó cho thấy nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh trong công tác chuyển đổi số, nâng cao sự hài lòng và chỉ sô hạnh phúc cho người dân.

Mô hình “Tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính” của phường Nguyễn Thái Học đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì người dân phục vụ.

Năm 2023, tỉnh Yên Bái được đánh giá xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đạt 80,18 điểm/100 điểm trên 5 chỉ số (công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có những bước đi vững chắc cho công tác chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục