Yên Bái xây dựng nguồn kế thừa chất lượng cho Đảng- Bài 1: Trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm tính kế thừa

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/2/2024 | 7:46:06 AM

YênBái - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Tàng Ghênh, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Tàng Ghênh, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu.

Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng quần chúng ưu tú phấn đấu đứng trong hàng ngũ Đảng. Số lượng kết nạp đảng viên mới trong toàn Đảng bộ tỉnh tăng dần theo từng năm, chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực. 

Từ năm 2020 đến hết năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 5.861 đảng viên, vượt 8,3% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong đó, năm 2021 kết nạp 1.944 đảng viên; năm 2022 kết nạp 1.955 đảng viên; năm 2023 kết nạp 1.962 đảng viên. 

Đây là tiền đề quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Song song với công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng quà đảng viên và nhân dân tham gia làm đường giao thông tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu.  
Nổi bật là Đảng bộ huyện Văn Yên, huyện Lục Yên đã có những cách làm mới, sáng tạo như: ban hành hệ thống mẫu biểu tổng hợp; mẫu nghị quyết, quyết định, bản kiểm điểm, bản nhận xét; mở các lớp tập huấn cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhằm hướng dẫn chi tiết, cụ thể về tiêu chí, quy trình để thực hiện được thống nhất, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc. Các cấp ủy, chi bộ trong toàn tỉnh đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng; việc sàng lọc đảng viên để giúp đỡ đã được thực hiện một cách khách quan, thận trọng, chặt chẽ bảo đảm đúng trình tự. 

Để hoàn thành kế hoạch kết nạp 270 đảng viên mới năm 2023, Huyện ủy Văn Yên thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện. Các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch và đưa vào chỉ tiêu phấn đấu hàng năm của đảng bộ và chi bộ. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ hội viên, đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng, tập trung vào đối tượng quần chúng ưu tú ở các doanh nghiệp tư nhân và học sinh các trường THPT, thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Huyện cũng mở nhiều hơn các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng so với trước đây để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều quần chúng được theo học. Năm 2023, Huyện ủy đã phát động các đợt thi đua cao điểm kết nạp đảng viên nhân các ngày kỷ niệm lớn như 3/2, 19/5, 2/9,... tạo ra phong trào thi đua sâu rộng ở cơ sở. Năm 2023, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 276 đảng viên, bằng 102,2% kế hoạch; trong đó, kết nạp trong các doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân được 16 đảng viên, bằng 114,3% kế hoạch. 

Là đảng bộ được giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới với số lượng lớn, năm 2023, Thành ủy Yên Bái đề ra mục tiêu kết nạp mới gần 150 đảng viên, trong đó có 27 đảng viên là quần chúng trong các doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân. Để làm tốt nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các đảng ủy xã, phường, cơ quan, đơn vị chỉ đạo, triển khai quyết liệt và cụ thể nhiều giải pháp; trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. 

Đồng thời, Đảng bộ thành phố chú trọng hướng dẫn các tổ chức đảng về quy trình, thủ tục, các bước tiến hành từ khâu giới thiệu, bồi dưỡng đến việc kết nạp đảng viên. Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú… Nhờ vậy, năm 2023, thành phố đã kết nạp mới 152 đảng viên, bằng 101,3% kế hoạch, trong đó kết nạp Đảng trong doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân là 28 đảng viên, bằng 103,7% kế hoạch. 

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái khẳng định: "Để thực hiện được mục tiêu này, chúng tôi xác định không chỉ tập trung số lượng mà phải đi đôi với nâng cao chất lượng, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chú trọng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đúng về công tác phát triển, nâng cao chất lượng đảng viên, xác định đây là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên làm công tác phát triển Đảng; hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên ở cấp mình; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích trong công tác phát triển Đảng…”.


Với lực lượng đông đảo gần 50.000 công nhân, người lao động trong doanh nghiệp; hơn 10.000 học sinh, sinh viên trong các trường THPT, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Yên Bái tập trung phát triển đảng viên mới ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước và trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. 

Với lực lượng này, các địa phương, đơn vị đều linh động về thời gian, địa điểm tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Với học sinh, việc mở lớp được tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật và học ngay tại trường để không ảnh hưởng đến thời gian học tập của các em. Với công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp, việc mở lớp tổ chức tại doanh nghiệp ngoài giờ làm việc để không ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh. 


Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ: "Nhận thức cao về tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Đồng thời có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố tổ chức đảng ở cơ sở. Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao đến công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án để chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện công tác kết nạp đảng viên. 

Chỉ đạo ban hành triển khai thực hiện Đề án số 04 - ĐA/TU, ngày 21/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân”. 
 
Nói về những mục tiêu trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức đảng trực thuộc sát với thực tiễn, có tính khả thi cao. Quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội gắn với thúc đẩy các cuộc vận động và phong trào thi đua tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, hội viên rèn luyện, phấn đấu, qua đó phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, tạo nguồn phát triển đảng viên ổn định, chất lượng…”.

"Cây muốn vững thì gốc phải bền”, muốn tổ chức Đảng vững mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt. Để đội ngũ đảng viên thật sự là "hạt nhân” trong tổ chức và lãnh đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định chú trọng phát triển đảng viên mới phải đi đôi với sàng lọc và củng cố, bảo đảm cả "chất” và "lượng”. Đó là "chìa khóa” quan trọng để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là bổ sung cho Đảng thêm nguồn sinh lực mới. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Yên Bái đã nỗ lực vượt bậc khi kết nạp 5.861 đảng viên mới với phương châm "ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”, tiếp tục phấn đấu, tạo bước đột phá hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Quang Thiều
Bài 2: "Đãi cát” tìm nguồn phát triển Đảng khu vực nông thôn

Tags Yên Bái phát triển đảng sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng thanh niên sinh viên

Các tin khác

1.310 tân binh Yên Bái lên đường nhập ngũ/ Gặp mặt đầu xuân các cơ quan báo chí, tuyên truyền/ Yên Bái phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành trên 750 căn nhà ở xã hội/ Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Yên Bái năm 2024/ Tiếp tục các lễ hội xuân/ Mù Cang Chải, Trạm Tấu kịp thời kiểm soát và dập tắt 4 vụ cháy rừng... là những tin tức nổi bật của tỉnh Yên Bái tuần qua.

Niềm vui của các tân binh huyện Yên Bình  khi bước qua

Thực hiện nghĩa vụ công dân với Tổ quốc, sáng nay – 25/2, cùng với 30 tỉnh, thành giao quân đợt 1 trong cả nước, 1.310 thanh niên ưu tú của tỉnh Yên Bái đã lên đường nhập ngũ, tiếp bước truyền thống vẻ vang của cha ông bảo vệ non sông đất nước… Điểm đáng chú ý nhất của mùa tuyển quân Yên Bái năm nay là nhiều địa phương chiếm tỉ lệ cao tân binh là đảng viên và thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Sáng 25/2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã dự Ngày hội giao quân tại các địa phương. Điểm nổi bật trong mùa tuyển quân năm nay là nhiều địa phương chiếm tỉ lệ cao tân binh là đảng viên và thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Hòa chung không khí ngày hội tòng quân đợt 1 của cả nước gồm 33 tỉnh, thành trong đó có Yên Bái, sáng 25/2, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái đã đến dự, chia vui và động viên các tân binh huyện Văn Yên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục