Văn Yên chú trọng phát triển đảng viên mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/7/2023 | 7:37:30 AM

YênBái - Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy đảng huyện Văn Yên đặc biệt quan tâm với việc triển khai nhiều giải pháp, trọng tâm là phát triển quần chúng ưu tú tại các thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa…, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi mặt hoạt động.

Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An tổ chức kết nạp đảng viên mới.
Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An tổ chức kết nạp đảng viên mới.

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Văn Yên đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương thông qua giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm và thông báo thời gian, kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong năm để cơ sở chủ động bồi dưỡng, rèn luyện, xét, cử quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên và đề nghị công nhận đảng viên chính thức. 

Đảng ủy các xã, thị trấn, nhất là xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn thực hiện rà soát, động viên đoàn viên, thanh niên chưa học hết THCS đi học bổ túc văn hóa, để nâng cao nhận thức, trình độ… và coi đây là điều kiện, tiêu chuẩn tạo nguồn phát triển Đảng của cơ sở mình… 

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy cho biết: "Trong phát triển đảng viên, các cấp ủy đảng huyện Văn Yên đã lồng gắn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ huyện Văn Yên đã kết nạp được 856 đảng viên mới, đạt 85,6% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Trong đó, đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số là 336 đồng chí, chiếm 39,25%; đảng viên đang lao động, làm việc trong doanh nghiệp 42 đồng chí (trong đó, có 30 đồng chí đang lao động, làm việc trong các thành phần kinh tế tư nhân); thành lập mới 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thuộc loại hình kinh tế tư nhân; bình quân số  đảng viên mới kết nạp hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng 5 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ huyện Văn Yên kết nạp mới 124 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 7.643 đồng chí, sinh hoạt ở 47 chi Đảng bộ cơ sở trực thuộc. 

Với những cách làm sáng tạo, các tổ chức đảng ở cơ sở không chỉ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mà còn phát huy tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trở thành cầu nối, góp phần quan trọng tuyên truyền, vận động, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân.

Trần Ngọc

Tags Văn Yên chú trọng phát triển đảng viên mới

Các tin khác
Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái cấp chứng chỉ cho đảng viên mới
đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng LLCT.

Từ đầu năm đến nay, các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho trên 330 đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

Lãnh đạo phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Những năm qua, Đảng bộ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phát triển kinh tế tại địa phương.

Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Việt Hồng nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền với phương châm linh hoạt, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Yên kiểm tra công tác tuyên giáo tại Đảng bộ xã Nà Hẩu.

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”, trong 3 năm (2021- 2023), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên và 31/31 đảng uỷ cơ sở đều hoàn thành toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm đã xây dựng và ban hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục