Nghĩa Lộ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/10/2022 | 7:34:00 AM

YênBái - Thực hiện Nghị quyết số 37 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt kết quả đáng khích lệ.

Lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) thăm mô hình kinh tế hiệu quả cao trên địa bàn. (Ảnh TL)
Lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) thăm mô hình kinh tế hiệu quả cao trên địa bàn. (Ảnh TL)


Theo đó, công tác học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết (NQ) số 37 đã được Đảng bộ thị xã thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chặt chẽ, có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Hầu hết các cấp ủy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu, gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của NQ với liên hệ thực tiễn, lồng ghép nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. 

Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cũng đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ NQ đề ra. Đồng thời tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh, đồng bộ quy chế, quy định trong tổ chức và hoạt động của cấp ủy thị xã theo nội dung, yêu cầu mới trong các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Cùng đó, Đảng bộ thị xã còn chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chuẩn bị công tác nhân sự cho HĐND, UBND thị xã và các xã, phường nhiệm kỳ 2021 - 2026; nhân sự của các tổ chức chính trị - xã hội thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 2022 - 2027; thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thị xã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét phê duyệt... 

Theo đó, đã kiện toàn 7 đồng chí cấp ủy cơ sở, 3 đồng chí phó bí thư chi bộ cơ sở. Đồng thời quan tâm lãnh đạo phát triển các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp kinh tế tư nhân, nâng cao về số lượng và chất lượng hoạt động. Kết quả, tháng 7/2021 đã thành lập được 1 tổ chức công đoàn tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Cẩm Hường với 34 công đoàn viên; công tác nêu gương tốt 3.806/4.104 cán bộ, đảng viên, đạt 92,74%. 

Trong đó, cán bộ lãnh đạo quản lý thực hiện nêu gương tốt là 447/447 đồng chí; 280/4104 cán bộ, đảng viên nêu gương tốt; các cấp ủy chi bộ đã tổ chức cho 4.143/4.543 cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch và ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. 

Đặc biệt, từ 20/4/2021 đến 28/2/2022, Thị ủy Nghĩa Lộ đã kết nạp 169 đảng viên mới, trong đó có 20 đảng viên trong các doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân. Việc kiểm điểm và xếp loại tập thể, cá nhân được Thị ủy thực hiện nghiêm túc, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên trong tổ chức thực hiện, 42/42 chi, đảng bộ cơ sở đã kiểm điểm tập thể và cá nhân (tập thể cơ sở đã khắc phục được 190/190 khuyết điểm, hoàn thành 697/697 việc; cá nhân khắc phục được 402/402 khuyết điểm, hoàn thành 873/873 việc). 

Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành kiểm điểm trong thời gian 1 ngày có đoàn công tác của tỉnh dự chỉ đạo và theo dõi thực hiện kiểm điểm. Kết quả đánh giá Ban Thường vụ Thị ủy đã khắc phục xong 6/6 hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2020 và hoàn thành 49/51 nhiệm vụ đề ra để khắc phục khuyết điểm hạn chế, còn 2 nhiệm vụ đang thực hiện. 

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, chú trọng và thực hiện kịp thời bảo đảm kế hoạch, chương trình đề ra trong năm. 

Có thể thấy, từ khi thực hiện NQ 37 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến nay, Đảng bộ thị xã có 98 tổ chức đảng với 320 đảng viên được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra, kết quả không có tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm hoặc kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm. 

Cấp ủy chi bộ đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên vi phạm. Trong đó: cảnh cáo 4 đảng viên, khiển trách 8 đảng viên do vi phạm những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số/kế hoạch hóa gia đình, pháp luật. Đồng thời chỉ đạo tổ chức rà soát sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn các xã, phường. Hiện nay, thị xã có 135 tổ dân phố, thôn, bản sau hợp nhất giảm còn 129 tổ dân phố, thôn, bản. 

Nhằm thực hiện thắng lợi các NQ chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nói chung, NQ 37 nói riêng, thời gian tới, Đảng bộ thị xã tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; đổi mới và nâng cao chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng xây dựng NQ, ban hành NQ và thực hiện NQ của các cấp ủy đảng; quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới; công tác đánh giá, phân xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm theo quy định... 

Ngọc Sơn

Tags Yên Bái Nghĩa Lộ Nghị quyết số 37 Ban Chấp hành Đảng bộ

Các tin khác
Một lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động HĐND cấp xã năm 2022.

Thường trực HĐND tỉnh đã và đang tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho trên 1.180 đại biểu HĐND các cấp.

Sáng nay - 18/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu bế mạc Hội nghị. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Sáng nay 18/10, tại Trung tâm hội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!

Quang cảnh Hội nghị

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 16 (mở rộng), sáng nay - 18/10, các đại biểu nghe báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ; tiếp tục thảo luận tại Hội trường; thông qua Nghị quyết và bế mạc Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục