Báo Đáp đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/9/2022 | 7:45:44 AM

YênBái - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của huyện về công tác PCTNTC, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa.

Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Báo Đáp luôn nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch.
Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Báo Đáp luôn nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch.

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, Đảng ủy xã Báo Đáp đã gắn công tác PCTN với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, lấy phòng ngừa là chính; thực hiện công khai, dân chủ trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. 

Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc về xây dựng Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Cùng với đó, Đảng bộ xã Báo Đáp đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, giữ vững và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. 

Đồng thời, thực hiện tốt quy chế hoạt động, đoàn kết thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo Nghị quyết đã đề ra. Nhờ đó, 3 năm trở lại đây, xã đã phát huy tốt vai trò thực hiện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân người đứng đầu MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội chống chạy chức, chạy quyền bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. 

Ngoài ra, công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện phân cấp trong quản lý ngân sách, tài sản công. Các tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về chi tiêu hành chính hiện hành; 100% các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo được các đơn vị chức năng chú trọng, nhất là các nội dung đơn tập trung vào việc tố cáo đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí...; công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách Nhà nước; thực hiện giám sát chặt chẽ việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đối với các chức danh cán bộ, công chức phải thực hiện kê khai tài sản. 

Về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130 của Chính phủ, UBND xã thực hiện cơ chế khoán chi, đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; đề ra định mức đối với việc thu, chi tài chính ngân sách, giao cho công chức kế toán ngân sách theo dõi, kiểm soát các khoản thu, chi…

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Báo Đáp cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và coi đó là giải pháp quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. 

Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTNTC, cam kết của người đứng đầu về sự tu dưỡng, rèn luyện, liêm khiết không tham nhũng, lãng phí; xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022. Qua đó, kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế để chấn chỉnh, uốn nắn đi vào hoạt động hiệu quả. 

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trong đấu tranh PCTNTC và tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng của Đảng bộ xã Báo Đáp, đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và tích cực tham gia đấu tranh PCTNTC; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Trần Ngọc

Tags Báo Đáp vùng dâu phòng chống tham nhũng Chỉ thị số 05 Nghị định 130

Các tin khác
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu và Tổ chức Hagar phối hợp tổ chức Ngày hội truyền thông phòng, chống mua bán người.

Là huyện vùng cao, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn với 77% dân số là đồng bào dân tộc Mông và 16% đồng bào dân tộc Thái sinh sống, những năm qua, tình hình vi phạm, tội phạm và tệ nạn trên địa bàn huyện Trạm Tấu có những diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng.

Dưới đây là những thông tin quan trọng nhất về adenovirus mà bố mẹ nên nắm rõ.

Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan

Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri nhiều tỉnh thành trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, trong đó có nhiều ý kiến liên quan đến chế độ tiền lương, phụ cấp của y bác sỹ, bảo hiểm y tế…

Bệnh nhi nhiễm Adenovirus được điều trị tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi trung ương.

Ngày 15-9, Bệnh viện Nhi trung ương đưa ra cảnh báo về tình trạng gia tăng đột biến trẻ nhập viện do nhiễm Adenovirus thời điểm giao mùa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục