Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/11/2022 | 11:06:12 AM

YênBái - Năm 2022, công tác huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn hoàn thành 100% kế hoạch, kết quả xấp xỉ 100% đạt khá, giỏi; nhiều đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện sáng kiến, cải tiến hàng trăm sản phẩm, mô hình học cụ huấn luyện; tổ chức các lớp tập huấn cán bộ, huấn luyện lực lượng thường trực đều đạt 100% theo kế hoạch, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng lên…

Hội thi đội hình dân quân giỏi được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hàng năm nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện.
Hội thi đội hình dân quân giỏi được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hàng năm nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện.

Với phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn với yêu cầu "nhanh, mạnh, chính xác”, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) quán triệt và quyết tâm thực hiện. Từ đó, kết quả huấn luyện của các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tiêu biểu, để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Từ đó, ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện trong toàn LLVT tỉnh. Trên cơ sở đó, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, chỉ thị hướng dẫn cho các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh. 

Nhờ vậy, chất lượng nắm nguồn và huấn luyện các lực lượng, kiện toàn lại tổ chức biên chế, nhất là lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được nâng cao, là nền tảng để cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị LLVT trong toàn tỉnh đã tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của cấp trên; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, tạo sự chuyển biến về tư duy, nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện… 

Quá trình huấn luyện, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vào vũ khí, trang bị và cách đánh của ta, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Đồng thời, các đơn vị cũng làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong huấn luyện, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Doanh trại, thao trường huấn luyện được đầu tư xây dựng cơ bản; cơ sở vật chất, đồ dùng huấn luyện được bảo đảm đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện. 

Điển hình, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác quy hoạch và quản lý hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu huấn luyện kỹ thuật chiến đấu, hệ thống thao trường huấn luyện thể lực và trường bắn phục vụ các bài bắn cơ bản của súng bộ binh cùng hệ thống kiểm tra ném lựu đạn thật... cho các đối tượng, tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động hơn trong tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của LLVT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Được biết, để nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo chặt chẽ công tác giáo dục, quán triệt nội dung chỉ đạo của Quân khu 2, của tỉnh về công tác huấn luyện cho 100% cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong toàn LLVT nắm chắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chú trọng quán triệt nhiệm vụ, mức độ, chỉ tiêu cần đạt được của từng người, từng phân đội trong đơn vị; đột phá vào khâu tập huấn và bồi dưỡng cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ, khả năng thực hành huấn luyện. 

Bên cạnh đó, lấy kết quả huấn luyện gắn với trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trên cương vị, chức trách được giao, căn cứ vào kết quả huấn luyện để bình xét và phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm... 

Đại tá Phạm Viết Khánh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: "Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung công tác giáo dục, quán triệt nội dung, mục tiêu huấn luyện cho 100% cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong toàn LLVT; coi trọng khâu tập huấn và bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ, khả năng thực hành huấn luyện".

"Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần, vũ khí, trang thiết bị quân sự đồng bộ. Lấy bảo đảm cho công tác huấn luyện chiến đấu là trung tâm, bảo đảm cho các hoạt động khác phải bám sát vào mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng nghiêm minh, đúng quy định, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, chiến sĩ có đóng góp tích cực, hiệu quả cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện từng năm”. Đại tá Khánh nói thêm.
Thiên Cầm

Tags Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cơ bản thiết thực vững chắc

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Yên Bình tặng giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2022.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 huyện Yên Bình tổ chức chiều 2/12.

Phần thực hành thuyết trình của CLB tuyên truyền CCB phường Minh Tân.

Ngày 2/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Yên Bái tổ chức Hội thi hội viên Câu lạc bộ (CLB) tuyên truyền CCB giỏi lần thứ nhất, năm 2022 với sự tham dự của 15 CLB tuyên truyền CCB thuộc các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Hơn 10.000 xe lăn, xe lắc,... được tặng cho người khuyết tật.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam vận động và trợ giúp người khuyết tật, trẻ em mồ côi và người nghèo trong cả nước hơn 559 tỉ đồng trong năm 2022.

Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái kiểm tra, động viên CBCS trong triển khai thực hiện cấp CCCD và định danh điện tử.

Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch "Cao điểm 90 ngày, đêm" triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành những chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an tỉnh Yên Bái với quyết tâm chính trị cao nhất đang nỗ lực hết mình với nhiều cách làm hay, sáng tạo bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục