Nhanh chóng triển khai thực hiện Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/12/2022 | 7:44:07 AM

YênBái - Cần thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 và thực hiện tốt Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2022, năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng các giải pháp cụ thể, sát thực với điều kiện của từng địa phương, từng ngành, từng cấp, góp phần để toàn tỉnh đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Chương trình giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu do Tỉnh ủy Yên Bái ban hành đến nay đã phát huy tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo, tạo ra "cú huých” mạnh mẽ để các địa phương, đơn vị quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề quan trọng phấn đấu hoàn thành toàn diện  mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2023 và cả nhiệm kỳ. 

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá với tốc độ tăng GRDP đạt 8,62%, cao nhất kể từ năm 2015; bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Thương mại, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ và có bước tăng trưởng tích cực, nhất là dịch vụ du lịch. 

Thu ngân sách ước đạt trên 4.600 tỷ đồng, vượt 77,8% so với dự toán Trung ương giao, vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực bước đầu; Yên Bái đã vươn lên đứng thứ 27/63 các tỉnh, thành về chỉ số chuyển đổi số quốc gia (DTI), tăng 13 bậc so với năm trước. 

Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả...

Bước vào năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, tiếp nối kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy, ngày 18/11/2022, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 135-CTr/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; quyết liệt triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số; duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”. 

Chương trình hành động số 135-CTr/TU nhằm mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quyết liệt triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược; tập trung phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. 

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch đề ra... 

Vì vậy, ngay từ bây giờ, các cấp, các ngành, các địa phương cần khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2022; quán triệt và thực hiện tốt phương châm hành động "Quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả” để các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2023 được thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. 

Cần thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Tập trung cao độ, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược; tập trung thực hiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… để Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2025.
Thành Trung

Tags Yên Bái nghị quyết Chương trình hành động 135 dịch vụ du lịch thu ngân sách hài hòa bản sắc hạnh phúc

Các tin khác
Người dân quẹt thẻ tại quầy thanh toán khi mua sắm hàng hóa tại một cửa hàng ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Với quá trình chuyển đổi số (CĐS) mạnh mẽ, việc thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến trên địa bàn Yên Bái. Đi đầu là các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ cho phép người tiêu dùng thanh toán bằng thẻ và qua phương tiện điện tử.

Yên Bái được đánh giá làm rất tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để tội phạm lộng hành, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Nhiều vụ án kinh tế, buôn lậu, tham nhũng… lần lượt bị bóc dỡ.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh kiểm tra hàng hoá dịp cuối năm.

Càng gần cuối năm, hoạt động dịch vụ thương mại càng trở nên sôi động. Đây cũng là thời điểm thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng gia tăng hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tiết mục văn nghệ của nhân dân tổ 6, phường Minh Tân trong Ngày hội đại đoàn kết năm 2022 (Ảnh: Thủy Thanh)

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên luôn phát huy tốt vai trò xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đông đảo nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục