Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của nhân dân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/8/2023 | 1:46:01 PM

YênBái - Giám sát và phản biện xã hội (GSVPBXH) là ý kiến của nhân dân dựa trên cơ sở động cơ trong sáng, trí tuệ và trách nhiệm công dân cao đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đối với tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị.

Cán bộ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.
Cán bộ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Vì vậy, khi một cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở có nghĩa là việc GSVPBXH của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương đó đã được đảm bảo thực hiện tốt.

Nhờ phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở  trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

Đặc biệt, với việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả GSVPBXH của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội theo trọng tâm, trọng điểm, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tiếp thu, giải trình, trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, các đề xuất, kiến nghị sau GSVPBXH của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Từ năm 2020 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện 3.917 cuộc giám sát; phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan thực hiện 1.896 cuộc giám sát; ban thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát 1.125 cuộc; ban giám sát đầu tư cộng đồng tiến hành giám sát trên 2.212 dự án đầu tư… 

Đặc biệt, nêu cao vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện công tác GSVPBXH, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tăng cường thực hiện giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các chế độ, chính sách liên quan đến đời sống nhân dân…, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Tại Văn kiện Đại hội lần thứ XI, Đảng ta đã khẳng định: "Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ hoạt động tự nguyện, tích cực sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến của mặt trận và các đoàn thể. Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò GSVPBXH”. 

Vì vậy, để phát huy cao vai trò của nhân dân tham gia GSVPBXH trong thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục xây dựng quy chế GSVPBXH của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp; trong đó có cơ chế giám sát và phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Củng cố và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò trách nhiệm và lực lượng nhân dân trong giám sát cũng như phản biện hoạt động các tổ chức đảng, chính quyền địa phương. 

Thực tế cũng cho thấy, GSVPBXH là giải pháp vô cùng quan trọng vừa phát huy cao vai trò của nhân dân, vừa tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên trước nhân dân. Qua đó, góp phần làm trong sạch bộ máy quyền lực, giúp cán bộ, đảng viên các cơ quan công quyền thực sự xứng đáng là những công bộc của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Thanh Hương

Tags giám sát phản biện xã hội nhân dân Quy chế dân chủ ở cơ sở Mặt trận Tổ quốc

Các tin khác
Chăm sóc người bị nhiễm chất độc cam thế hệ thứ 2 tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.

Đã hơn 50 năm sau lần cuối cùng quân đội Mỹ thực hiện các chuyến bay rải chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam. Song, di chứng chất độc da cam vẫn truyền từ đời này sang đời khác, gây ra bao nỗi đau cho các gia đình. Thấu hiểu những mất mát thiệt thòi đó, trong suốt những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của tỉnh Yên Bái đã nỗ lực chung tay giúp đỡ những nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Yên Bái hướng dẫn người nộp thuế các thủ tục hành chính.

Vì nhiều lý do, nửa năm qua, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Yên Bái vẫn chưa đạt như kịch bản đề ra. Dự báo, thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2023 sẽ tiếp tục đối diện với áp lực lớn, đòi hỏi các cấp, ngành phải chuẩn bị sẵn sàng những kịch bản ứng phó trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Một buổi đọc báo của các đại biểu tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái.

Thời gian qua, hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội, trở thành việc làm thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần, góp phần chăm sóc, nâng cao đời sống các hộ gia đình người có công (NCC).

Ảnh minh họa

Tư duy đổi mới, quyết tâm, quyết liệt, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ tỉnh để thực hiện mục tiêu chung là quan tâm, chăm lo cho cuộc sống tốt đẹp của nhân dân đã nhất quán quan điểm, thống nhất hành động, xuyên suốt chặng đường cách mạng Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục