Trạm Tấu phấn đấu chỉ số hạnh phúc đạt 57%

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/5/2024 | 2:42:10 PM

YênBái - Năm 2024, huyện Trạm Tấu quyết tâm đưa chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 57%, tăng 1,5% so với năm 2023.

Trạm Tấu thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Trạm Tấu thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.


Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và người dân trong triển khai các nhiệm vụ nâng cao chỉ số hạnh phúc; chủ động xây dựng các văn bản cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp, cách làm để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân; đồng thời, có sự vận dụng sáng tạo trong triển khai thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Huyện cũng chỉ đạo tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và huy động trí tuệ tập thể trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm thực chất, hiệu quả để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của người dân. Đồng thời, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc trên các tiêu chí khảo sát; trong đó, chú trọng nâng cao sự hài lòng của người dân về điều kiện kinh tế, nâng cao đời sống vật chất của người dân theo hướng cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. 

Năm 2024, Trạm Tấu phấn đấu tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,6 triệu đồng/năm; phát triển công nghiệp theo hướng theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp, xây dựng đạt khoảng 45,5%; phát triển mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 21,9%. 


Cùng đó, huyện phấn đấu nâng cao sự hài lòng của người dân về đời sống tinh thần; giữ gìn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Trạm Tấu "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; chú trọng triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030"; tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng các khu vui chơi, giải trí trong cộng đồng dân cư; thành lập mới và duy trì, đẩy mạnh, đổi mới phương thức, cách thức hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ văn học nghệ thuật, câu lạc bộ thể dục thể thao... tại các thôn, bản, tổ dân phố; phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Là địa phương vùng cao đặc biệt khó khăn nên huyện tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ, trẻ em...; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn.

Để thực hiện, huyện tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng vào cuộc thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo mới; phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều trên địa bàn giảm trên 7,5% so với năm 2023 (trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,5%, hộ cận nghèo giảm 1,0%).

Quan tâm chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ của người dân, Trạm Tấu phấn đấu năm 2024, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 67,5 tuổi, trong đó có tối thiểu 61 năm sống khỏe.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Trạm Tấu chỉ số hạnh phúc văn hóa văn nghệ

Các tin khác
Hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh trong các trường học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, góp phần xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”.

Thời gian qua, để góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, bên cạnh thực hiện các nhóm giải pháp chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình nâng cao chỉ số hạnh phúc.

Câu chuyện hạnh phúc của người dân Yên Bái có từ trong gắn kết tình làng nghĩa xóm. Việc chung của cộng đồng làng xóm luôn như việc của gia đình, nó gắn kết nghĩa tình đến vậy. Xin kể về một câu chuyện dịp Tết ở xóm nhỏ giữa thành phố Yên Bái sôi động.

Hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Đào Kiều 1 và nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp.

Xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mục tiêu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân trong xã năm 2024 đạt 74% trở lên; trong đó chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 61%, chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 81%, chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống 68%.

Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện Văn Chấn năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện. Ảnh minh họa.

Yên Bái đã đạt được sự thành công đáng kể trong việc xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên tư tưởng và triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ vào việc vận dụng các nguyên tắc và giá trị tư tưởng của Người, Yên Bái đã tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần vào sự nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục