Văn Yên biểu dương, khen thưởng 71 điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/11/2022 | 3:20:40 PM

YênBái - Huyện ủy Văn Yên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai xây dựng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Huyện ủy Văn Yên đã biểu dương, khen thưởng 33 tập thể, 38 cá nhân điển hình tiên tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Huyện ủy Văn Yên đã biểu dương, khen thưởng 33 tập thể, 38 cá nhân điển hình tiên tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Trong triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác, Đảng bộ huyện đã hướng trọng tâm vào việc xây dựng các mô hình, gương điển hình tiên tiến. Năm 2022, Đảng bộ huyện xây dựng mô hình, điển hình tiên tiên thông qua phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, nổi bật như: phong trào "Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống”; phong trào "dịch rào, hiến đất, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông", đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đăng ký và tham gia tích cực.

Sau 1 năm thực hiện, 100% chi, đảng bộ trong toàn huyện đã đăng ký xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến ở cả 3 cấp với 680 tập thế, 560 cá nhân, xây dựng 2 loại hình phù hợp với điều kiện thực tế của huyện là điển hình trong xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc và điển hình  trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ những việc làm cụ thể đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực mang lại hiệu quả, đạt chất lượng tốt, có sức lôi cuốn, lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tại các địa phương, đơn vị.

Các điển hình tiêu biểu như tập thể Đảng bộ xã Đông Cuông, Đảng bộ Trung tâm Y tế; Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp- Phát triển nông thôn huyện; Chi bộ thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng…; cá nhân có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - giáo viên, đảng viên thuộc Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An, đồng chí Lý Văn Quyết - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ngòi Cài, xã Lâm Giang...

Tại Hội nghị, Huyện ủy Văn Yên đã biểu dương, khen thưởng 33 tập thể, 38 cá nhân điển hình tiên tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. 

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Văn Yên thực sự đã trở thành phong trào thi đua toàn diện và rộng khắp trên địa bàn huyện, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. 

Thu Nhài - Lan Hanh (Trung tâm TT -VH huyện Văn Yên)

Tags Văn Yên biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Cuông tham quan mô hình điển hình của hộ ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương.

Huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Việt Thành kiểm tra chất lượng dâu ở thôn Lan Đình. Ảnh: Văn Tuấn)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân và nông nghiệp. Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn Khe Măng.

Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên luôn tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng Đào Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục