Nghĩa Lộ tuyên dương 44 điển hình học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/9/2023 | 10:50:48 AM

YênBái - Thị ủy Nghĩa Lộ đã chỉ đạo lựa chọn đăng ký xây dựng 145 mô hình tập thể, 122 mô hình cá nhân giai đoạn 2021 – 2025 cấp thị xã và lựa chọn đăng ký 29 mô hình tập thể, 10 mô hình cá nhân cấp tỉnh học và làm theo Bác.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ khen thưởng.

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU của Tỉnh ủy, Thị ủy Nghĩa Lộ đã cụ thể hóa xây dựng kế hoạch về xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025. 

Qua 2 năm triển khai, các cấp ủy đã chú trọng đưa nội dung yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ tiêu xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; lựa chọn mô hình, điển hình để đăng ký và tổ chức thực hiện tốt. 

Đồng thời, Thị ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị lựa chọn đăng ký xây dựng 145 mô hình tập thể, 122 mô hình cá nhân giai đoạn 2021 – 2025 cấp thị xã và lựa chọn đăng ký 29 mô hình tập thể, 10 mô hình cá nhân cấp tỉnh. 

Các tập thể, cá nhân được lựa chọn đều tiêu biểu, xuất sắc trong mọi mặt của đời sống xã hội, từ vùng thuận lợi đến khó khăn, từ thành thị đến nông thôn, trong các cơ quan, đơn vị, với những việc làm hết sức thiết thực, đời thường nhưng hiệu quả và lan tỏa sâu sắc.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, như: mô hình tuyên truyền cán bộ đảng viên và nhân dân đóng góp ngày công xây dựng nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới của Chi bộ thôn 3, Đảng bộ xã Nghĩa Lộ và Chi bộ thôn Nậm Tọ, Đảng bộ xã Thạch Lương, vận động thanh niên phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Tổ hợp tác trồng ớt xuất khẩu xã Thanh Lương; "Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, không có tệ nạn xã hội và bạo lực học đường", "Nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với du lịch địa phương", "Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn"; mô hình "Xây dựng kí túc xá tự quản về an ninh trật tự" của Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Miền Tây thị xã Nghĩa Lộ… 

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2023) , tối 20/9, Thị ủy Nghĩa Lộ đã biểu dương và khen thưởng 19 tập thể, 25 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thị xã. Đây đều là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong mọi mặt của đời sống xã hội và có sức lan tỏa sâu sắc, tiếp tục là hạt nhân đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, đi đầu trong mọi hoạt động ở cơ sở, tích cực vận động, tuyên truyền để lan tỏa, nhân rộng thêm nhiều điển hình tiên tiến; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, hiệu quả trong toàn Đảng bộ và trong toàn xã hội.

Thanh Chi

Tags Yên Bái Nghĩa Lộ tuyên dương học và làm theo Bác xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Cuông tham quan mô hình điển hình của hộ ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương.

Huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Việt Thành kiểm tra chất lượng dâu ở thôn Lan Đình. Ảnh: Văn Tuấn)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân và nông nghiệp. Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn Khe Măng.

Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên luôn tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng Đào Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục