Phường Tân An nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/9/2022 | 8:21:40 AM

YênBái - 100% đánh giá của cá nhân, tổ chức đều đánh giá ở mức độ hài lòng trở lên, đó là kết quả của việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân ở phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ thời gian qua.

Người dân phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ được giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Tân An.
Người dân phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ được giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Tân An.

Từ kế hoạch cải cách TTHC nhà nước phường Tân An năm 2022, cán bộ, công chức của phường luôn nâng cao nhận thức về cải cách hành chính (CCHC), tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ CCHC, đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC được phản ánh đầy đủ, kịp thời. 

Hoạt động Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Tân An được người dân và các cơ quan, tổ chức đến giao dịch đánh giá mức độ hài lòng trở lên đạt 100%. 

Để đạt được kết quả như vậy, ngoài có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền còn có sự  đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản, đảm bảo 100% văn bản được thực hiện đúng quy trình xây dựng; 100% TTHC và các quy định có liên quan được cập nhật công bố đầy đủ, kịp thời theo quy định của Trung ương, của tỉnh. 

Phường luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về CCHC cho cán bộ, công chức và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện CCHC. Đồng thời chủ động, tích cực kiểm tra, đôn đốc, gắn việc thực hiện CCHC với kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm và công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. 

Đồng chí Vũ Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết: "Lãnh đạo phường thường xuyên kiểm tra nội bộ qua công việc hàng ngày tại cơ quan về trách nhiệm tham mưu công tác CCHC, kiểm tra TTHC và giải quyết TTHC đối với cán bộ, công chức để kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân; niêm yết công khai các khoản thu phí để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, lập sổ sách theo dõi các giao dịch có liên quan đến việc thu phí, hàng tháng và nộp vào ngân sách theo đúng quy định. Trung bình hàng năm, phường thực hiện trên 3.000 thủ tục và thật đáng mừng, 100% đánh giá của cá nhân, tổ chức đều đánh giá ở mức độ hài lòng trở lên”.

Thực hiện CCHC, tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính Tân An đã được sắp xếp, tổ chức thu gọn đầu mối, bảo đảm tinh gọn, hợp lý, theo quy định của pháp luật. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, đặc biệt là trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính; khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. 

Đặc biệt, việc thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân có nhiều kết quả tích cực, hồ sơ TTHC được xử lý kịp thời. 

Chị Hoàng Hồng Niên - tổ dân phố Tông Co 2 cho biết: "Trước kia tôi rất ái ngại khi cần làm TTHC, nhưng từ khi Bộ phận Phục vụ hành chính công của phường đi vào hoạt động tôi không còn cảm giác đó nữa. Ở đây, các TTHC được niêm yết công khai, nếu chưa hiểu rõ vấn đề gì tôi sẽ được cán bộ hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Vì thế, các thủ tục cần giải quyết của tôi đã được thực hiện nhanh chóng, giúp tôi không mất nhiều thời gian và công sức đi lại. Tôi rất hài lòng với sự phục vụ của cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công của phường…”.

Bên cạnh đẩy mạnh thực hiện nội dung cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số..., từ đầu năm đến nay, Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Tân An đã tiếp nhận, chứng thực trên 1 ngàn lượt, trên 3 ngàn bản sao, tiếp nhận, hoàn thiện và giải quyết 36 hồ sơ BHYT, người khuyết tật, trợ cấp xã hội; tiếp nhận và hướng dẫn kê khai 25 hồ sơ cấp phép xây dựng… 

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo UBND phường thường trực các ngày hành chính trong tuần để tiếp nhận thông tin, lắng nghe ý kiến tham gia đóng góp và giải đáp mọi băn khoăn, hỏi đáp thắc mắc của nhân dân. 

"Chủ động rà soát đề nghị sửa đổi, đơn giản hóa TTHC, đơn giản hóa các mẫu đơn, tờ khai trong các hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định; tuyên truyền triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong việc giải quyết các TTHC… là những nội dung phường Tân An tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022 về cải cách TTHC của địa phương” - đồng chí Vũ Đức Toàn cho biết thêm.  

Thành Trung

Tags Thị xã Nghĩa Lộ phường Tân An thủ tục hành chính

Các tin khác
Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ vừa ban hành các quyết định về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực chính quyền địa phương; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thi đua khen thưởng.

Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách TTHC trên môi trường điện tử để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2023, Yên Bái xếp thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tăng 1 bậc so với năm 2022. Kết quả đó cho thấy nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh trong công tác chuyển đổi số, nâng cao sự hài lòng và chỉ sô hạnh phúc cho người dân.

Mô hình “Tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính” của phường Nguyễn Thái Học đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì người dân phục vụ.

Năm 2023, tỉnh Yên Bái được đánh giá xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đạt 80,18 điểm/100 điểm trên 5 chỉ số (công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có những bước đi vững chắc cho công tác chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục