Huyện Yên Bình ra mắt 24 tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cấp xã

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/12/2022 | 3:20:19 PM

YênBái - Sáng 19/12, huyện Yên Bình đồng loạt ra mắt tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến tại 24/24 xã, thị trấn trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Yên Bình kiểm tra Tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến xã Tân Hương hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký tài khoản định danh mức độ 1,2.
Lãnh đạo huyện Yên Bình kiểm tra Tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến xã Tân Hương hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký tài khoản định danh mức độ 1,2.

Tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến các xã, thị trấn có nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Tuyên truyền, giải thích những tiện tích của việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện. 

Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, người dân, doanh nghiệp tạo tài khoản giao dịch trực tuyến, thay đổi mật khẩu, cập nhật lại thông tin tài khoản, hướng dẫn quy trình, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Yên Bái; tuyên truyền hướng dẫn tiếp nhận thủ tục qua Dịch vụ công trực tuyến…

Việc ra mắt tổ tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường tuyên truyền lợi ích của Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06, Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại cơ sở, là hạt nhân trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng trong quá trình triển khai, thực hiện.

Minh Huyền - Hoàng Đức

Tags Huyện Yên Bình dịch vụ công trực tuyến cải cách hành chính

Các tin khác
Bộ phận một cửa thị trấn Trạm Tấu được đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Mức độ "rất hài lòng” chiếm tỷ lệ rất cao là kết quả khảo sát, lấy ý kiến đánh giá về mức độ hài lòng của nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thị trấn Trạm Tấu.

Công ty Điện lực Yên Bái áp dụng các ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất lao động, tăng tính minh bạch, chính xác trong mua bán điện.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái (PCYB) tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), áp dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

100% thủ tục hành chính được triển khai thực hiện tại 3 cấp chính quyền một cách công khai, minh bạch hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định, tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ).

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn.

Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn đã triển khai hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần để người dân không phải đi lại nhiều và có thể nhận hồ sơ tại nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục