Lục Yên đạt gần 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/7/2023 | 1:58:13 PM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) được huyện Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ rất cao; trong đó: cấp huyện đạt 99,91%; cấp xã đạt 99,97%.

Tỷ lệ TTHC được cấp huyện ở Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,91%
Tỷ lệ TTHC được cấp huyện ở Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,91%

Đến nay, 100% hệ thống quản lý văn bản điều hành UBND cấp huyện, cấp xã đều đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh.

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”; công khai, minh bạch TTHC và quy trình tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại; tiếp tục chỉ đạo cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và cải cách chế độ công vụ công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành từ huyện đến cơ sở... 

Thành Trung

Tags Lục Yên thủ tục hành chính văn bản điều hành “một cửa” “một cửa liên thông”

Các tin khác
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã An Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, xã An Thịnh là một trong những điểm sáng về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Văn Yên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương không được ban hành thủ tục hành chính (TTHC) trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết...

Bộ phận một cửa của BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ thành lập Tổ kiểm tra công vụ đi kiểm tra đột xuất tại đơn vị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị.

Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục