Tài liệu quan trọng cho công tác đấu tranh chống tham nhũng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/6/2023 | 7:37:20 AM

YênBái - Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là "cẩm nang” đối với công tác đấu tranh PCTN,TC ở nước ta.

Niềm tin gửi vào Đảng. (Ảnh: T.L)
Niềm tin gửi vào Đảng. (Ảnh: T.L)

>>Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

>>Yên Bái: Tạo chuyển biến và hành động trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực 


Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, tọa đàm, các buổi sinh hoạt chi bộ, tác phẩm đã được phổ biến, giới thiệu đến đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh và được các cán bộ, đảng viên đón nhận và thảo luận sâu sắc về những nội dung cốt lõi của tác phẩm.

Giá trị lý luận và thực tiễn 

Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN,TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC (1/2/2013 -1/2/2023).  

Nội dung tác phẩm gồm 3 phần:  Phần thứ nhất từ trang 11 đến trang 206 có tiêu đề "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTN,TC ở Việt Nam”; phần thứ hai từ trang 207 đến trang 522, có tiêu đề "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa TN,TC từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba từ trang 523 đến trang 619 có tiêu đề "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. 

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về PCTN,TC; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác PCTN,TC hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. 


Các đại biểu trao đổi bên lề Tọa đàm khoa học giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá: "Đồng chí Tổng Bí thư đã nhận diện một cách sâu sắc thế nào là TN,TC, mối quan hệ giữa TN,TC. Tiêu cực là nguồn gốc, là môi trường dung dưỡng tham nhũng, phân tích rõ mối nguy hại của TN,TC đối với Đảng, làm suy yếu về tư tưởng chính trị, làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm hủy hoại thanh danh, làm tiêu hao sức chiến đấu của Đảng. Từ đó, giúp các tổ chức Đảng, các cấp ủy Đảng nhận thức đúng để đấu tranh đúng TN,TC. Đồng thời cũng thấy hết được tính chất phức tạp, cam go, lâu dài của cuộc đấu tranh này để mà kiên định, không dao động, kiên trì, không nóng vội, duy ý chí”. 
Bài học lớnĐể tiếp tục khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn về công cuộc PCTN,TC dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, nhiều cuộc hội thảo, diễn đàn đã được các cấp từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tạo diễn đàn để đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh trao đổi làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 04/4/2023 triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cốt lõi của tác phẩm, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân cảm nhận sâu sắc quyết tâm chính trị của Đảng ta đối với công tác đấu tranh PCTN,TC. 

Đồng chí Lê Huy Hợp - nguyên Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ: "Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư, tôi thấy công tác PCTN,TC của Đảng và Nhà nước ta để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đó là điều rất quý. Đồng chí Tổng Bí thư đã nghiên cứu từ lý luận cho đến thực tiễn để viết cuốn sách để bây giờ cuốn sách trở thành một bài học lớn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập và tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh PCTN để xây dựng Đảng, xây dựng chế độ, xây dựng Nhà nước, làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên. Không chỉ ở Việt Nam, nhiều Đảng và nhiều nước trên thế giới cũng nghiên cứu và viết bài hoan nghênh, ủng hộ và bày tỏ sự đồng tình với tác phẩm của Tổng Bí thư, tạo ra được làn sóng ủng hộ mạnh mẽ Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đấu tranh PCTN,TC”. 

Cũng khẳng định tác phẩm của Tổng Bí thư có giá trị vô cùng to lớn trong công tác xây dựng Đảng, trong đời sống xã hội, đồng chí Nguyễn Minh Quyết - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh chia sẻ: "Người đứng đầu Đảng ta đã nhìn thẳng vào tình hình, thấy rõ ưu điểm để phát huy, thấy hết khuyết điểm, sai lầm để sửa chữa; cùng với "chống là xây”, đấu tranh để ngăn chặn, phòng ngừa TN,TC từ sớm, từ xa, cả gốc lẫn ngọn”. 

Với tinh thần nắm rõ, hiểu đúng, có trách nhiệm để tác phẩm của Tổng Bí thư lan tỏa trong đời sống của hội viên, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội quán triệt tốt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung của tác phẩm để có kế hoạch học tập cụ thể, liên tục, thường xuyên chấn chỉnh về những lời nói, việc làm chưa đúng, chưa tốt để thực sự trở thành những "Cựu chiến binh gương mẫu”; phát huy vai trò của cựu chiến binh để làm nòng cốt trong giáo dục, tuyên truyền vận động nhằm tăng cường bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Tâm: Tác phẩm của Tổng Bí thư là cuốn cẩm nang để tuyên truyền về đấu tranh PCTN,TC. Đây là cơ sở để nâng cao tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, là cơ sở để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm để tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông xã hội, nhất là về cuộc đấu tranh PCTN,TC của Đảng ta. 

Tác phẩm của Tổng Bí thư góp phần giúp cho ngành tuyên giáo phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền cho các ngành, các cấp, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh PCTN,TC. 

Qua đó, lan toả và làm sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác PCTN,TC thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh PCTN,TC, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế về công tác hệ trọng này; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội: "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN,TC, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh PCTN,TC, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Thu Trang

Tags Yên Bái tham nhũng tiêu cực xây dựng Đảng Đỗ Đức Duy lý luận

Các tin khác
Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các ngày 10-11/9 đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của dư luận trong nước và quốc tế. Ảnh toàn cảnh Lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Trang mạng Tiếng dân News vừa đăng bài “Chuyện bên lề”: “Chữ tình ngày lại thêm xuân” của Nhã Duy. Sau khi tán dóc về chuyện 3 tổng thống Mỹ thuộc đảng Dân chủ đều trích dẫn những câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du trong các bài phát biểu của mình khi đến thăm Việt Nam, Nhã Duy ba hoa cố làm ra vẻ hiểu biết về sự tài tình của mỗi câu Kiều vận vào thế sự để từ đó tán dương các ngài tổng thống Mỹ đã vận đúng tâm trạng, hoàn cảnh, thế thái nhân tình phù hợp với câu thơ được trích dẫn để ca tụng “tầm văn hóa cao” của các nhà lãnh đạo Mỹ.

Lê Trung Khoa

Mấy năm trở lại đây kênh Youtube có tên thoibao.de với tần suất đăng tải dày đặc các bài viết với nội dung nói xấu Nhà nước Việt Nam, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Một ngày trước hôm Tổng thống Mỹ tới thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trang mạng Tiếng dân News đã đăng bài “Lần này không gì có thể lay chuyển nổi quyết tâm Việt - Mỹ” do tên cờ vàng 3 sọc mạo danh “Lão Yến” bịa rằng “viết từ Hà Nội” với lời lẽ sặc mùi “3 que”.

Từ đầu năm đến nay, trang website tinhdoanyenbai.gov.vn đã đăng tải trên 250 tin, bài tuyên truyền các nghị quyết, chính sách; công tác Đoàn - Đội, các tấm gương người tốt việc tốt, thanh thiếu nhi tiêu biểu, mô hình hay...

Đến nay, 100% huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, 90% các cơ sở Đoàn duy trì trang mạng xã hội chính thống để tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các hoạt động Đoàn - Hội - Đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục