Tuổi trẻ Yên Bái đổi mới nội dung, đa dạng hình thức đấu tranh với thông tin xấu độc

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/5/2024 | 7:46:51 AM

YênBái - Những năm qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tỉnh đoàn hỗ trợ chuyển đổi số ở Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.
Tỉnh đoàn hỗ trợ chuyển đổi số ở Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Để triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Yên Bái đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn để triển khai, thực hiện; thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh. 

Đồng thời, Đoàn Thanh niên duy trì đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh để xây dựng báo cáo dư luận xã hội hàng tháng, kịp thời nắm bắt thông tin trên Internet, mạng xã hội của ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn đã tập trung đầu tư nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN nhằm xây dựng niềm tin khoa học cho thanh niên, giúp ĐVTN "vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”, từ đó có những hành động đúng đắn trong học tập, lao động, trong cuộc sống và tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... 

Đặc biệt, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh với 18 thành viên, thành lập và tổ chức tốt hoạt động của 16 Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện gồm 238 thành viên; nội dung sinh hoạt với nhiều chủ đề như "Tại sao phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, "Kỹ năng nhận biết, phòng chống và đấu tranh các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay”, "Những điểm mới trong văn hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”...


Phó Bí thư Thường trực, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn Triệu Trí Lộc chia sẻ: Các câu lạc bộ lý luận trẻ đã trở thành diễn đàn, sân chơi lý luận bổ ích để ĐVTN cùng nhau thảo luận những vấn đề lý luận, những vấn đề xã hội được giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các vấn đề đặt ra đối với tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn hiện nay, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ. 

Chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả chống các thông tin xấu độc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng, phát triển các kênh thông tin của Đoàn, đặc biệt là trên mạng xã hội và chủ động cung cấp các thông tin chính thống, tích cực đến ĐVTN, song hành với các hoạt động phản biện, đấu tranh trực diện với các thông tin xấu độc; chia sẻ các tin bài trên các trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy… 

"Đồng thời, chúng tôi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thẳng thắn đấu tranh với các vấn đề trái chiều, thông tin xuyên tạc trên không gian mạng; tăng cường "phủ xanh” thông tin tích cực; cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang thông tin, trang cộng đồng trên mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn" - anh Lộc cho biết. 

Đến nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã và đang khai thác hiệu quả hệ thống thông tin của Đoàn Thanh niên thông qua 1 website, 18 tài khoản, chuyên trang của Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện; hơn 1.200 tài khoản, chuyên trang của các cơ sở đoàn. 

Bằng việc duy trì các kênh thông tin này, ngoài làm tốt công tác kết nối, tương tác giữa tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi; quảng bá, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, đây còn là nơi "giải độc” thông tin với phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đồng thời phản biện các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch; trong đó, chú trọng triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên fanpage "Tuổi trẻ Yên Bái” và các trang Facebook cấp huyện, cấp cơ sở kết hợp chặt chẽ với công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các hành động đẹp để tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh, câu chuyện đẹp. 

Qua đó góp phần định hướng giá trị sống, nhân cách, niềm tin và tư tưởng cho thanh, thiếu niên; đồng thời, bước đầu tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. Hoạt động cũng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi; tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Thanh niên ứng xử văn minh trên mạng xã hội"; đăng tải các hành động đẹp, tin tốt, câu chuyện truyền cảm hứng trên không gian mạng, phê phán các hành vi, trào lưu trái pháp luật, không phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc. 


Tỉnh Đoàn Yên Bái thực hiện Mô hình "Ba không” tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu. 

Anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết: Trong những năm qua, riêng 2 fanpage chính thống do Tỉnh đoàn quản lý đã đăng tải trên nghìn tin tốt, câu chuyện đẹp, trong đó có hàng trăm tin, bài đấu tranh, phản bác công khai. Đồng thời, nhằm nâng cao "sức đề kháng” của thanh niên trước các thông tin xấu độc, các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các chương trình sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, tuyên truyền góc mạng xã hội để nâng cao kỹ năng, khả năng thẩm định thông tin "mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, văn hóa sử dụng mạng xã hội... 

Nhằm nâng cao "sức đề kháng” của thanh niên trước các thông tin xấu độc, các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên tổ chức các chương trình sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, tuyên truyền góc mạng xã hội để nâng cao kỹ năng, khả năng thẩm định thông tin từ mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, văn hóa sử dụng mạng xã hội... 

Tuy đã có nhiều hoạt động tích cực và hiệu quả, nhưng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia đấu tranh chống diễn biến hòa bình, phản bác các thông tin xấu, độc của các cấp bộ Đoàn trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế như: lực lượng nòng cốt của các cấp bộ Đoàn trong lĩnh vực này còn thiếu và yếu; các cơ chế cho việc truyền thông nhanh, đúng, đủ chưa được đảm bảo; còn ít các sản phẩm truyền thông đủ sức hấp dẫn giới trẻ...

Để hoạt động phản biện, đấu tranh trực diện với thông tin xấu độc được hiệu quả hơn, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của thanh niên, tiếp tục có những hành động thiết thực, cụ thể góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang Thiều

Tags đổi mới đa dạng hình thức phản biện thông tin xấu độc đấu trang

Các tin khác
Lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh Yên Bái được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh Minh Quang

Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, trau dồi lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một trong những giải pháp cơ bản góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn mới.

Thanh niên Yên Bái tích cực thực hiện các phong trào, quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những năm qua, nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Yên Bái nói riêng đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả; quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Hình minh họa (Báo ĐCSVN).

Mới đây mấy trang mạng, Việt Tân, Tiếng dân tranh nhau đăng bài: “Chiến dịch đốt lò biến Việt Nam thành một tỉnh nữa của Trung Quốc” do Shuli Ren viết, Trúc Lam chuyển ngữ.

Trang fanpage “Bản tin Văn Chấn” đăng tải 15 - 20 tin, bài/tuần, góp phần tích cực định hướng dư luận xã hội.

"Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, "phủ xanh” thông tin, các trang fanpage của huyện Văn Chấn cập nhật thường xuyên, đa dạng thông tin về người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến; các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, hình ảnh về lao động, sản xuất, cuộc sống thường ngày của người dân, phát huy hiệu quả vai trò của mạng xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục