Thành phố Yên Bái nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong sử dụng mạng xã hội

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/6/2024 | 1:57:42 PM

YênBái - Thực hiện Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo đẩy mạnh, đổi mới và đa dạng về hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các nhiệm vụ chính trị của thành phố trên nhiều kênh thông tin như: hệ thống truyền thanh của thành phố và cơ sở, tuyên truyền trên mạng Internet và mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...

Tại Hội nghị báo cáo viên tháng 1, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Thành ủy Yên Bái khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 35, năm 2023.
Tại Hội nghị báo cáo viên tháng 1, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Thành ủy Yên Bái khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 35, năm 2023.

Thành phố Yên Bái là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị về chính trị, kinh tế, văn hóa, các sự kiện lớn do trung ương, tỉnh và thành phố tổ chức, có các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc. 

Vì vậy, Thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình di biến động của số đối tượng có biểu hiện tiêu cực, bất mãn và chống đối chính quyền trên không gian mạng. Đồng thời, tăng cường phổ biến pháp luật, âm mưu,  phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng không gian mạng để đăng tin, viết bài sai sự thật liên quan đến các vấn đề nhạy cảm về chính trị trên địa bàn.

Cụ thể, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 25/6/2021 về thực hiện Đề án số 03 của Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021 - 2025”; trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công rõ trách nhiệm, cơ quan thực hiện, phối hợp, thời gian hoàn thành và sản phẩm đạt được; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 03 và tiếp tục quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trong tình hình mới. Qua triển khai, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 98%. 

Trong công tác tuyên truyền, Thành ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh, đổi mới và đa dạng về hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các nhiệm vụ chính trị của thành phố trên nhiều kênh thông tin như: hệ thống truyền thanh của thành phố và cơ sở, tuyên truyền trên mạng Internet và mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên... Đặc biệt, trong 3 năm qua, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 64 cuộc thi, hội thi tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. 

Cùng với tổ chức các cuộc thi, Thành ủy, Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các bài viết về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... trên website Bản tin Đảng bộ thành phố. 

Trong 3 năm qua, các cơ quan chuyên môn của thành phố đã xây dựng, đăng tải 3.503 tin, bài, ảnh, chương trình phát thanh, tin, phóng sự; trong đó, có 1.575 tin, bài, 1.760, ảnh báo chí, nghệ thuật; 16 chương trình phát thanh; 152 tin, clip, phóng sự truyền hình; đăng trên 300 văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy; 11 nội dung lịch sử Đảng bộ các xã, phường, phản ánh kịp thời, đa dạng hoạt động của địa phương và các đơn vị cơ sở trên địa bàn thành phố tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã duy trì hoạt động tích cực, hiệu quả các trang fanpage, Facebook, nhóm Zalo... 

Để nâng cao hiệu quả và phản ánh đa dạng về nguồn thông tin, Thành ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện viết tin, bài và cung cấp thông tin cho các biên tập Website Bản tin Đảng bộ thành phố, Trang Thông tin điện tử thành phố, Fanpage của Ban Chỉ đạo 35 thành phố; phối hợp mời phóng viên đưa tin các sự kiện của địa phương, đơn vị. Do vậy, các hoạt động của cơ sở được phản ánh, tuyên truyền kịp thời, giúp nhân dân nắm bắt được thông tin và theo đó nhiều cách làm hay, việc làm tốt được lan tỏa, trở thành phong trào trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố. 

Từ năm 2021 đến nay, trang fanpage "Hoa Hướng Dương” thành phố đã chia sẻ trên 1.020 bài có nội dung đấu tranh, phản bác, thông tin tích cực từ các trang "Hương Sen Việt”, "Việt Nam thịnh vượng”, "Tâm sáng”, các tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng; đã thực hiện 3.360 bài viết, chia sẻ có nội dung tích cực, phản ánh những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các hoạt động tiêu biểu của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị... thu hút được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng mạng; nhiều bài viết được tiếp cận, chia sẻ, like, bình luận theo chiều hướng tích cực. 

Song song với công tác tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sử dụng mạng xã hội, trong 3 năm qua, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tiến hành xử phạt hành chính 3 trường hợp về hành vi "Đăng tải nội dung thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật”; phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh gọi hỏi, lập hồ sơ xử phạt hành chính một trường hợp; nhắc nhở một số trường hợp, yêu cầu gỡ bài và cam kết không tái phạm. 

Tổ chức xác minh, làm rõ, nhắc nhở, yêu cầu bỏ tham gia các trang nhóm có nội dung nhạy cảm về chính trị đối với 30 trường hợp là công dân tại địa bàn thành phố, yêu cầu cam kết không tham gia vào các hội nhóm có nội dung tương tự...

Bằng những giải pháp, cách làm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Đề án 03 của Tỉnh ủy và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị của Đảng bộ thành phố thời gian qua, đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong việc sử dụng mạng xã hội; đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong 3 năm qua, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 64 cuộc thi, hội thi tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong đó, tổ chức 8 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố, chuyển đổi số, với 64.611 người dự thi, 267.957 bài thi; tổ chức 1 cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với 5.281 cán bộ, đảng viên tham gia; tổ chức 3 hội thi sân khấu hóa về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho đối tượng là bí thư chi bộ giỏi, báo cáo viên giỏi. Bên cạnh đó, Thành ủy đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham gia 4 cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (cuộc thi lần 1, lần 2, lần 3 với 153 bài dự thi) và đang triển khai cuộc thi lần thứ 4.

Minh Hằng

Tags Thành phố Yên Bái bản lĩnh chính trị mạng xã hội

Các tin khác
Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. (Ảnh minh họa)

Các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong không ngừng chống phá đất nước ta trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, lĩnh vực văn hóa tư tưởng được chúng tập trung chống phá. Bằng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chúng viết bài, làm các video clip với nội dung bịa đặt một cách trắng trợn hoặc bóp méo sự thật. Đặc biệt, chúng lợi dụng những khiếm khuyết trong công tác quản lý, vận hành của bộ máy nhà nước, những vi phạm của cán bộ, đảng viên rồi bóp méo sự thật, kích động quần chúng nhân dân.

Hòa giải, hòa hợp, đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng để nhân lên sức mạnh của đất nước trong mọi thời kỳ cách mạng. Minh chứng là, Bác Hồ sau khi đất nước ta giành được độc lập dân tộc, Bác đã mời những trí thức người Việt sống ở nước ngoài về nước để giúp đỡ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ông Minh Tuệ (hàng đầu giữa) trong hành trình đi bộ từ Nam ra Bắc luôn thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người.

Những ngày qua, hiện tượng mạng xã hội liên quan đến người được gọi là "sư Thích Minh Tuệ" đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Điều bất bình thường là từ việc thực hành tín ngưỡng tôn giáo vốn dĩ xuất phát bởi nhu cầu chính đáng và hết sức bình thường của một cá nhân đã bị thổi phồng quá mức trên mạng xã hội.

(Ảnh minh họa)

Nếu quan chức có năng lực nhưng tham nhũng thì năng lực ấy cũng không thể bù đắp được tác hại họ gây ra cho xã hội. Việc giữ lại những quan chức ấy có thể gây tổn hại lâu dài đến niềm tin và đạo đức xã hội, làm gương xấu cho thế hệ sau.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục