Đại hội của trí tuệ và niềm tin

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/9/2020 | 4:16:48 PM

YênBái - Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Thành phố Yên Bái rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.
Thành phố Yên Bái rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Hướng về Đại hội, từ nhiều tháng qua, khắp nơi trong tỉnh đã dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi, tạo nên một không khí chính trị tích cực, kết tinh ý Đảng, lòng dân. Nhiều dự án được khởi công, nhiều công trình được khánh thành, đưa vào sử dụng; nhiều phần việc thiết thực được triển khai, hoàn thành bởi sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc dâng lên chào mừng Đại hội. 

Đặc biệt, với lòng tin yêu vào Đảng và sự kỳ vọng lớn lao, rất nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đã tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, cho thấy Đại hội thực sự là ngày hội lớn của toàn Đảng bộ và toàn dân.

Chúng ta tự hào khẳng định rằng, trải qua 18 kỳ đại hội, đặc biệt là nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Đó là, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. 

Tốc độ tăng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,64%/năm, cao hơn giai đoạn trước. Quy mô kinh tế tăng nhanh, gấp 1,6 lần so với năm đầu của nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, GRDP bình quân đầu người gấp 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, toàn diện, Yên Bái trở thành điểm sáng trong các tỉnh vùng Tây Bắc. 

Công nghiệp có bước phát triển khá. Thương mại, dịch vụ phát triển nhanh và khá đa dạng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 gấp 1,5 lần giai đoạn trước. Văn hóa - xã hội, khoa học, công nghệ có nhiều tiến bộ. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo được nâng lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. 

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng; phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu quả được nâng lên. Những kết quả, thành tựu đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn và động lực mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái chung sức, chung lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, tạo nên những đột phá mới, thành tựu mới cho những năm tiếp theo.

Với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển" và chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ là kỳ đại hội tạo nên dấu ấn lịch sử về đường lối lãnh đạo, thực sự kết tinh trí tuệ, mang tầm chiến lược và bầu ra Ban Chấp hành thực sự tiêu biểu cho đạo đức và trí tuệ của Đảng bộ, nhạy bén và bản lĩnh, đủ sức lãnh đạo, đưa Yên Bái phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhất định sẽ thành công rất tốt đẹp!  

YÊN BÁI

Tags Yên Bái đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục