Thể lệ Cuộc thi viết chủ đề “Vì một Yên Bái phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” lần II và Cuộc thi ảnh báo chí - nghệ thuật chủ đề “Nét đẹp Yên Bái” lần thứ VI trên Báo Yên Bái năm 2022 - 2023

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/6/2022 | 10:27:33 AM

YênBái - Ngày 16/6/2022, Báo Yên Bái Cuộc thi viết “Vì Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” lần II và Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Yên Bái" lần thứ VII năm 2022 - 2023. Dưới đây là nội dung thể lệ 2 cuộc thi:

THỂ LỆ, CUỘC THI VIẾT, VÌ MỘT YÊN BÁI PHÁT TRIỂN, XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC, HẠNH PHÚC

Nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và tác động xã hội, góp phần động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần đoàn kết thi đua yêu nước, tạo sức mạnh tổng hợp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Báo Yên Bái phát động cuộc thi viết "Vì một Yên Bái phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trên Báo Yên Bái thời sự năm 2022 - 2023.

1. Mục đích

Cuộc thi tổ chức nhằm động viên, khuyến khích những người viết báo chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh thông qua tác phẩm báo chí (thông qua các thể loại: phản ánh, ký báo chí, phóng sự, ghi chép…) phản ánh chính xác, sinh động, sâu sắc, toàn diện những thành tựu, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội sau một nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng và triển khai thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống với mục tiêu xây dựng Yên Bái phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. 

Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và tác động xã hội, góp phần động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần  đoàn kết, thi đua yêu nước, tạo sức mạnh tổng hợp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Qua cuộc thi nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ phóng viên, thu hút cộng tác viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên Báo Yên Bái thời sự và các ấn phẩm của Báo Yên Bái.

2. Yêu cầu

Tác phẩm dự thi cần có tính phát hiện, đi sâu phân tích, đánh giá những nhân tố mới, mô hình mới, điển hình hay; biểu dương, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực ở các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh. 

Các bài dự thi nội dung bảo đảm tính chính xác, chân thực, phong phú, sinh động thực tiễn từ cơ sở; khuyến khích những cách làm mới, nhân tố mới, điển hình mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. 

Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại: phản ánh, ký báo chí, phóng sự, ghi chép, tùy bút… có bố cục chặt chẽ, ngôn ngữ, văn phong phù hợp với thể loại, gần gũi với nhân dân.

3. Đối tượng dự thi

Các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

4. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi

- Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày 1/7/2022; kết thúc nhận bài ngày 31/5/2023; tổng kết, trao giải vào dịp 21/6/2023. 

- Địa chỉ nhận bài dự thi: Phòng Tòa soạn, Báo Yên Bái, số 1024, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0216.3851.615. Email: toasoan@yenbai.gov.vn

- Bài thi gửi qua đường bưu điện thì thời điểm dự thi tính theo dấu bưu điện.

5. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải Nhất, trị giá: 5.000.000 đồng;

- 03 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 4.000.000 đồng;

- 05 giải Ba, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng;

- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.

Ban Tổ chức có tặng thưởng trị giá 1.000.000 đồng cho tác giả có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

6. Một số quy định khác

- Bài dự thi viết theo các thể loại dành cho báo in (gồm phản ánh, ký báo chí, phóng sự, ghi chép, tùy bút…). Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi ở các thể loại trên.

- Mỗi bài viết không quá 1.600 chữ, kèm theo ít nhất 2 ảnh trở lên phù hợp với sự việc, nhân vật, nội dung, chủ đề bài dự thi. 

Các tác phẩm tùy theo tính chất vấn đề, sự kiện có thể viết thành nhiều kỳ nhưng không quá 3 kỳ, mỗi kỳ không quá 1.600 chữ (bắt buộc kèm ít nhất 2 ảnh, yêu cầu như đối với bài viết đơn).

- Bài dự thi là tác phẩm chưa đăng ở bất kỳ phương tiện thông tin, truyền thông nào trước khi tham gia dự thi. Người dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và bản quyền bài dự thi của mình.

- Tác phẩm được đăng trên Báo Yên Bái thời sự, tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định hiện hành.

- Tác phẩm không sử dụng, tòa soạn không trả lại bản thảo.

- Bài dự thi cần ghi rõ: Bài tham dự Cuộc thi viết báo chí "Vì một Yên Bái phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trên Báo Yên Bái thời sự năm 2022 - 2023. 

- Bài dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, email (nếu có), cơ quan công tác, số điện thoại của tác giả để tiện liên hệ. 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
TỔNG BIÊN TẬP
  Hà Ngọc Văn
(đã ký)


THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH BÁO CHÍ - NGHỆ THUẬT CHỦ ĐỀ "NÉT ĐẸP YÊN BÁI” LẦN THỨ VI TRÊN BÁO YÊN BÁI NĂM 2022 - 2023

Nhằm đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền trên Báo Yên Bái thời sự; khuyến khích các phóng viên, cộng tác viên chụp ảnh, phản ánh trung thực, sinh động những nét đẹp của quê hương, con người Yên Bái trên mọi lĩnh vực, Báo Yên Bái phát động Cuộc thi ảnh báo chí - nghệ thuật chủ đề "Nét đẹp Yên Bái” lần thứ VI trên Báo Yên Bái năm 2022 - 2023. 

1. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền trên Báo Yên Bái thời sự; khuyến khích các phóng viên, cộng tác viên chụp ảnh, phản ánh trung thực, sinh động những nét đẹp của quê hương, con người Yên Bái trên mọi lĩnh vực.

- Quảng bá, giới thiệu hình ảnh, nét đẹp quê hương, con người Yên Bái và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tới độc giả, bạn bè trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao trình độ, kỹ năng chụp ảnh báo chí cho phóng viên, thu hút cộng tác viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo Yên Bái.

2. Đối tượng dự thi

- Các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh.

3. Thời gian, nơi nhận tác phẩm

- Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1/7/2022; kết thúc nhận ảnh dự thi ngày 31/5/2023; tổng kết, trao giải vào dịp 21/6/2023. 

- Địa chỉ nhận ảnh dự thi: Phòng Tòa soạn, Báo Yên Bái, số 1024, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0216.3851.615

- Ảnh dự thi gửi trực tiếp tại tòa soạn, qua đường bưu điện hoặc thư điện tử theo địa chỉ: toasoan@yenbai.gov.vn

4. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải Nhất, trị giá: 4.000.000 đồng;

- 03 giải Nhì, trị giá mỗi giải: 3.000.000 đồng;

- 05 giải Ba, trị giá mỗi giải: 2.000.000 đồng;

- 10 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng.

- Ban Tổ chức có tặng thưởng trị giá 500.000 đồng cho tác giả có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

5. Một số quy định

- Ảnh dự thi là ảnh chụp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; ảnh màu đơn chiếc, nhóm ảnh, phóng sự ảnh; là ảnh chụp mới, người thật việc thật, bảo đảm tiêu chí ảnh báo chí - nghệ thuật, không qua xử lý kỹ thuật làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc; chưa tham gia cuộc thi nào trong và ngoài tỉnh.

- Kích cỡ ảnh từ cỡ 13 cm x 18 cm trở lên. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều ảnh hoặc nhóm ảnh, phóng sự ảnh dự thi (mỗi nhóm ảnh, phóng sự ảnh không quá 5 ảnh). 

- Tác giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền tác phẩm.

- Tác phẩm được đăng trên Báo Yên Bái thời sự, tác giả được hưởng nhuận ảnh theo quy định hiện hành. Tác phẩm không được sử dụng, tòa soạn không gửi trả.

- Tác phẩm dự thi phải ghi rõ: Dự thi Cuộc thi ảnh báo chí - nghệ thuật chủ đề "Nét đẹp Yên Bái” lần thứ VI trên Báo Yên Bái thời sự năm 2022 - 2023. Ghi rõ địa điểm chụp, thời gian chụp, địa điểm, tên nhân vật, sự kiện trong ảnh và chú thích ảnh. Ghi rõ tên tác giả, địa chỉ, cơ quan công tác, số điện thoại, email (nếu có) để liên hệ.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
TỔNG BIÊN TẬP
Hà Ngọc Văn

Tags Thể lệ Cuộc thi viết Vì một Yên Bái phát triển Xanh hài hòa bản sắc hạnh phúc

Các tin khác
Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái.

Thời gian nộp hồ sơ dự thi vòng hai trước 16h30 ngày 27/8/2022 tại Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (số 1, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái), tính cả thời gian chuyển phát đường bưu điện nếu đơn vị dự thi không nộp được trực tiếp.

Tái hiện khu phố Châu Âu ngay tại Melinh PLAZA Yên Bái

Sở hữu vị trí trọng điểm thuận tiện kết nối, hạ tầng được đầu tư bài bản, Yên Bái đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút nhiều dự án bất động sản (BĐS) tầm cỡ, tiêu biểu như Melinh PLAZA Yên Bái và Eurowindow Green Park của Eurowindow Holding.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đang thực hiện hoạt động “Xây dựng video đánh giá kết quả hoạt động dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cái thiện tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới”. Mời tổ chức cá nhân tham gia thực hiện sản xuất video “Đánh giá kết quả dự án” với những Điều khoản tham chiếu dưới đây.

Là trường đào tạo CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC chính thống của Thủ đô, chất lượng tốp đầu cả nước, Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội luôn khẳng định là sự lựa chọn tuyệt vời cho các em học sinh muốn theo nghề Y Dược.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục