Công ty điện lực Yên Bái thông báo tuyển lao động

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/3/2024 | 9:43:01 AM

YênBái - Công ty Điện lực Yên Bái thông báo tuyển dụng 7 lao động có trình độ đại học chuyên ngành Hệ thống điện; kỹ thuật điện, điện khác; tự động hóa, điều khiển tự động và 3 lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật nghề điện. Nội dung chi tiết như sau:

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HĐTV ngày 31/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 20/7/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ công văn số 5845/EVNNPC-TCNS ngày 12/12/2023 về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu tuyển dụng lao động năm 2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Công ty Điện lực Yên Bái thông báo tuyển dụng lao động như sau:

1. Số lượng lao động tuyển dụng: Tuyển dụng 07 lao động trong đó: 

- Lao động có trình độ Đại học chuyên ngành Hệ thống điện: 01 người.

- Lao động có trình độ Đại học chuyên ngành  Kỹ thuật điện, điện khác: 01 người.

- Lao động có trình độ Đại học chuyên ngành Tự động hóa, điều khiển tự động: 02 người.

- Lao động có trình độ Cao đẳng, trung cấp, CNKT nghề điện: 03 người.

2. Vị trí chức danh công việc cần tuyển dụng: 

- Quản lý vận hành lưới điện trung, hạ thế.

- Quản lý vận hành đường dây từ 110kV đến dưới 500kV.

3. Yêu cầu tiêu chuẩn:

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Về tuổi đời: từ 18 - 35 tuổi (theo tháng sinh) tính đến ngày dự tuyển.

- Về trình độ: Tốt nghiệp các ngành nghề đã nêu tại Mục 1.

- Về văn bằng, chứng chỉ: Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu về trình độ và vị trí chức danh cần tuyển dụng tại Mục 1, 2.

- Về sức khỏe: Sức khỏe loại I hoặc II theo quy định của Bộ y tế.

4. Không nhận dự tuyển các đối tượng sau đây:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự;

- Đang bị thi hành kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử dụng lao động khác; 

- Đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có liên quan đến ngành nghề cần tuyển; 

- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.

5. Loại hợp đồng dự kiến giao kết:

Được thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành và theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

6. Mức lương và các khoản thu nhập khác:

Mức lương và các khoản thu nhập khác: Theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Yên Bái.

7. Chế độ ưu tiên trong thi tuyển:

+ Người dự tuyển là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Người dự tuyển là con của người có công với cách mạng, con của anh hùng lao động, con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Người dự tuyển là lao động của các Công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty TNHH MTV cấp II.

+ Người có trình độ kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp đạt loại giỏi (hệ chính quy) tại các trường đào tạo có chuyên ngành phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí/chức danh cần tuyển.

+ Con CBCNV trong Công ty Điện lực Yên Bái là con đầu dự tuyển.

8. Điều kiện làm việc của người lao động:

- Địa điểm làm việc: Tại các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Yên Bái.

- Điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, AT-VSLĐ…: Theo quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước về lao động và Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Yên Bái.

9. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển (Theo phụ lục 01).

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4x6 và xác nhận, đóng dấu của địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, trường học đang công tác tại thời điểm nộp hồ sơ (Theo phụ lục 02).

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Khi được tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để đối chiếu kiểm tra lại).

- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 06 tháng kể từ ngày cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp (Bệnh viện huyện, quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).

- 01 bản sao Giấy khai sinh (Công chứng).

- Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân (Công chứng).

- 02 ảnh 4x6 chụp mới nhất trong vòng 3 tháng.

- Ghi chú:

+ Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển và chỉ thông báo tới các ứng viên trúng tuyển.

+ Trường hợp ứng viên đang làm việc tại cơ quan, đơn vị khác tham gia thi tuyển, nếu trúng tuyển thì phải cung cấp toàn bộ hồ sơ nhân sự, hồ sơ nghỉ việc/chấm dứt HĐLĐ với cơ quan, đơn vị cũ trước khi được chính thức tuyển dụng, sổ BHXH (nếu có) từ cơ quan, đơn vị cũ cho Công ty Điện lực Yên Bái trước khi tuyển dụng.

+ Khi được tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính của các giấy tờ đã công chứng để kiểm tra, đối chiếu.

10. Hình thức thi tuyển dụng:

10.1. Vòng 1. 

Xét tuyển hồ sơ đăng ký tuyển dụng: Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng, Công ty sẽ tổ chức xét tuyển hồ sơ của các ứng viên dự tuyển. Nếu đủ điều kiện và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng sẽ được chuyển sang Vòng 2.

10.2. Vòng 2. 

- Phần thi viết: Chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí/chức danh công việc cần tuyển và phù hợp với trình độ đã được đào tạo; Kiến thức về tin học văn phòng.

- Phần thi vấn đáp: Khả năng xử lý tình huống, các vấn đề thường xuyên phát sinh trong công việc; Kiểm tra hiểu biết chung về các lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

11. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: Trong tháng 04/2024.

12. Địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ:

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Yên Bái. Số 1061 đường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái. 

- Thời gian nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính đến hết ngày 10/4/2024. Yêu cầu người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức và Nhân sự. 

- Điện thoại liên hệ: 0216.3510.306 . 

Công ty Điện lực Yên Bái xin trân trọng thông báo.
 
Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG 
(Kèm theo Thông báo sô    /TB-PCYB ngày 25 tháng 03 năm 2024
của Công ty Điện lực Yên Bái)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                      
                                                        ….…….., ngày….tháng….năm 2024
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

          Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty Điện lực Yên Bái

Tên tôi là (Viết chữ in hoa):………………….…………………Bí danh:….……
Ngày, tháng, năm sinh:……………………….……....................Nam, nữ:………
Số CMND/CCCD:………………Ngày cấp:…………Nơi cấp:………………….
Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà/tổ dân phố; xã, phường; huyện/thành phố; tỉnh):
Địa chỉ đang ở (Ghi rõ số nhà/tổ dân phố; xã, phường; huyện/thành phố; tỉnh):
Địa chỉ báo tin (Ghi rõ: Họ và tên/số điện thoại/số nhà/tổ dân phố; xã, phường; huyện/thành phố; tỉnh):
Trình độ đào tạo theo nghề hoặc chuyên môn kỹ thuật:
Trình độ ngoại ngữ (Nếu có):………………...………………………………..….
Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển vào vị trí tuyển dụng của Công ty Điện lực Yên Bái. 
Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển này, như sau:
1. Sơ yếu lý lịch;
2. Văn bằng + Bảng điểm; Chứng chỉ (Công chứng);
3. Giấy chứng nhận sức khỏe;
4. Giấy khai sinh (Công chứng);
5. Chứng minh thư nhân dân, hoặc Căn cước công dân (Công chứng)
6. 02 ảnh 4x6.
7. Các giấy tờ khác (Theo yêu cầu của người sử dụng lao động);
8. Các giấy tờ xác nhận ưu tiên khi dự tuyển dụng lao động và các giấy tờ có liên quan khác;
Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng lao động.
NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Ký, ghi rõ họ tên)


 
Phụ lục II
MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH
 (Kèm theo Thông báo sô    /TB-PCYB ngày 25 tháng 03 năm 2024
của Công ty Điện lực Yên Bái)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Tên tôi là: ……………………………….…Nam, Nữ……………………………………..
Tên thường gọi:……………………………………………………………………………..
Sinh ngày …. tháng ….. năm …..
Nơi sinh(*): …………………………………………………………………………………
Nguyên quán(*):……………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay(*):………………………………………………..
Số chứng minh nhân dân: ………………...; ngày cấp.................., nơi cấp: ………………..
 Dân tộc:………………, Tôn giáo: ……………………..
Trình độ văn hóa: ……………………………………………………………………………
Trình độ ngoại ngữ:………………………………………………………………………….
Trình độ chuyên môn hoặc nghề nghiệp: ……………………………………………………
Tình trạng sức khỏe hiện nay: ……………………………………………………………….
Kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày ….. tháng ……..năm…….
Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam: ngày ….. tháng ……..năm…….
Ngày nhập ngũ QĐNDVN (TNXP): ……………… Ngày xuất ngũ………………………..
Khi cần báo tin cho………………., địa chỉ ………………………………………………….
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ tên bố:……………………………………….Năm sinh: ………………………………….
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác): ……………………………………
Chỗ ở hiện nay(*): …………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ(*): ……………………………………………………………………………..
Họ tên mẹ: …………………………………Năm sinh: ………………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):…………………………………….
Chỗ ở hiện nay(*):……………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên hệ(*):………………………………………………………………………………
HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác, thái độ chính trị của từng người)
Họ và tên:……………………………………………….Tuổi: ………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác): …………………………………
Chỗ ở hiện nay(*): ………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ(*): …………………………………………………………………………..
HỌ, TÊN VỢ HOẶC CHỒNG VÀ CÁC CON
(Ghi rõ họ tên, tuổi chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác, thái độ chính trị của từng người)

Họ tên chồng: …………………………………Tuổi: ………………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác): …………………………………
Chỗ ở hiện nay(*):…………………………………………………………………………...
Họ tên con:……………………………..Tuổi: ……………………………………………..
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác): …………………………………
Chỗ ở hiện nay(*):…………………………………………………………………………..
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC BẢN THÂN
Từ tháng năm đến tháng nămLàm công tác gìỞ đâu?Giữ chức vụ gì

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Khen thưởng: ………………………………………………………………………………….
Kỷ luật: ………………………………………………………………………………………..
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản Sơ yếu lý lịch này.

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phường, Thị trấn.…….., ngày ….. tháng ….. năm ……
Người khai ký tên
Yên Bái, ngày….. tháng…. năm……
(ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu)
Ghi chú: (*) cần ghi rõ số nhà; thôn/tổ nhân dân; xã/phường/thị trấn; Huyện/Quận/Thị xã/Thành Phố thuộc Tỉnh; Tỉnh/Thành Phố trực thuộc Trung ương.

Công ty Điện lực Yên Bái

Các tin khác
Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái .

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Yên Bái tuyển dụng 02 lao động làm việc tại Agribank Chi nhánh loại II trực thuộc, gồm vị trí như sau:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Yên Bái tuyển dụng 06 lao động làm việc tại Hội sở Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái và Chi nhánh loại II trực thuộc, gồm vị trí như sau:

Công ty Xăng dầu Yên Bái thông báo tuyển dụng 01 lao động là chuyên viên phòng kế toán có trình độ đại học chuyên ngành tài chính, kế toán vào các vị trí việc làm vào Văn phòng công ty và Phòng Kế toán tài chính. Nội dung chi tiết như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái tổ chức đấu giá tài sản là 96.000kg quặng sắt (Manhetit có hàm lượng Fe > 60%) là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục