Trấn Yên tạo sinh kế, cải thiện thu nhập hộ nghèo

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/12/2023 | 11:17:27 AM

YênBái - Đổi mới công tác quán triệt, phổ biến chính sách một cách cụ thể để người dân nắm và hiểu chính sách; có hình thức đối thoại trực tiếp để tư vấn, hướng dẫn, thuyết phục, hỗ trợ đối tượng thụ hưởng khắc phục khó khăn về năng lực tư duy, vượt qua tâm lý trông chờ ỷ lại để đề xuất nhu cầu và thực hiện chính sách có hiệu quả... là một trong những kinh nghiệm của huyện Trấn Yên trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững.

Trấn Yên quan tâm triển khai thực hiện dự án hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật để tạo sinh kế, cải thiện thu nhập.
Trấn Yên quan tâm triển khai thực hiện dự án hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật để tạo sinh kế, cải thiện thu nhập.

Phóng viên (PV) Báo Yên Bái có cuộc phòng vấn đồng chí Nguyễn Quang Trung - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Trấn Yên trong thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2023.

- Xin đồng chí cho biết, với vai trò nhiệm vụ của mình, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Trấn Yên đã triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Quang Trung: Thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các sở, ngành liên quan, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trấn Yên đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện các hợp phần dự án trên địa bàn huyện.

Phòng tổ chức nghiên cứu kỹ các quy định về cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn vướng mắc để kiến nghị với cấp có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết nhằm thực hiện chính sách đúng quy định và có hiệu quả.
 
- Với điều kiện thực tế của địa phương, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Trấn Yên ưu tiên tập trung thực hiện nội dung nào trong CTMTQG giảm nghèo bền vững?

Đồng chí Nguyễn Quang Trung: Với điều kiện thực tế của địa phương, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Trấn Yên quan tâm triển khai thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật để tạo sinh kế, cải thiện thu nhập. Đây là vấn đề mấu chốt, cốt lõi trong mục tiêu giảm nghèo bền vững.


Người dân thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo từ cây quế.

- Được biết, trong quá trình thực hiện các nội dung của CTMTQG giảm nghèo bền vững, địa phương đã gặp những khó khăn vướng mắc, đồng chí có thể cho biết, Trấn Yên đã tháo gỡ những khó khăn đó ra sao?

Đồng chí Nguyễn Quang Trung: Trước những khó khăn vướng mắc trong thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; quán triệt, chỉ đạo các ngành của huyện phụ trách các hợp phần dự án nghiên cứu chi tiết cơ chế quản lý, điều kiện thực hiện chính sách để triển khai thực hiện.

Đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn cơ chế, chính sách cho các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, Ban phát triển cấp thôn để phổ biến, quán triệt trong nhân dân, vận động đối tượng thụ hưởng thực hiện chính sách. 

Trấn Yên tiến hành chỉ đạo mỗi địa phương tổ chức làm điểm tại một thôn tổ chức họp đối tượng thụ hưởng để tuyên truyền về cơ chế, chính sách hỗ trợ; định hướng, vận động, thuyết phục đối tượng đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách. Trên cơ sở đó, phân công cán bộ của địa phương triển khai đồng loạt trên địa bàn nhằm phổ biến sâu rộng, trực tiếp đến đối tượng và nắm bắt nhu cầu của đối tượng để thực hiện chính sách. Quá trình triển khai sẽ nảy sinh hoặc phát hiện các vướng mắc thì báo cáo đề xuất, giải quyết theo thẩm quyền.

- Đồng chí có thể cho biết khái quát kết quả mà Trấn Yên đã đạt được trong thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023?

Đồng chí Nguyễn Quang Trung: Thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, huyện Trấn Yên đã triển khai đồng bộ, toàn diện các hợp phần dự án của chương trình mục tiêu, chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo các cấp, nhất là cấp xã, cấp thôn; định hướng các nội dung trọng tâm để đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết các chiều thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của đối tượng nghèo, cận nghèo để thoát nghèo bền vững. 

Kết quả năm 2023, giảm 184 hộ nghèo, giảm 158 hộ cận nghèo - vượt chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện còn 4,13%, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Xin đồng chí cho biết, những kinh nghiệm rút ra trong thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững?

Đồng chí Nguyễn Quang Trung: Qua thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững, kinh nghiệm mà Trấn Yên rút ra đầu tiên là phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách một cách quyết liệt, kịp thời.

Đổi mới công tác quán triệt, phổ biến chính sách một cách cụ thể để người dân nắm và hiểu chính sách; có hình thức đối thoại trực tiếp để tư vấn, hướng dẫn, thuyết phục, hỗ trợ đối tượng thụ hưởng khắc phục khó khăn về năng lực tư duy, vượt qua tâm lý trông chờ ỷ lại để đề xuất nhu cầu và thực hiện chính sách có hiệu quả...

- Xin cảm ơn đồng chí!

Thành Trung
(thực hiện)

Tags Trấn Yên sinh kế thu nhập hộ nghèo vhương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Các tin khác
UBND huyện Văn Yên hỗ trợ lợn giống cho các hộ nghèo thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp.

Tiếp nối nhiều cách làm sáng tạo đã thực hiện thời gian qua, năm 2024, huyện Văn Yên tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo”, hướng tới xã không còn hộ nghèo để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện Trấn Yên và UBND xã Quy Mông tham quan mô hình kinh tế của bà Phùng Thị Ý.

Nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Trấn Yên đã mạnh dạn thay đổi tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong phát triển sản xuất, làm chủ kinh tế gia đình, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Mô hình nuôi dê núi của anh Sùng A Lâu, thôn Cang Dông và 2 thành viên trong tổ hợp tác nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao.

Bằng việc xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu đã đề ra những giải pháp cụ thể. Từ chỗ độc canh một loại cây trồng, nay ở các thôn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao.

Nhờ sự hỗ trợ của bà con trong thôn, các tổ chức đoàn thể xã Minh Bảo và các nhà hảo tâm, bà Phạm Thị Thía, thôn Thanh Niên đã sửa chữa được ngôi nhà rộng rãi, ấm cúng.

Thời gian qua, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục