Đảng bộ xã Đại Phác vững mạnh nhờ làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/5/2024 | 7:46:36 AM

YênBái - Thời gian qua, xã Đại Phác, huyện Văn Yên đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng trong công tác xây dựng Đảng, qua đó tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương. Điểm nổi bật là, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Phác đã coi việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” cho hành động cách mạng.

Học và làm theo Bác, nhân dân xã Đại Phác, huyện Văn Yên tích cực và trách nhiệm tham gia phong trào dịch rào, hiến đất làm đường.
Học và làm theo Bác, nhân dân xã Đại Phác, huyện Văn Yên tích cực và trách nhiệm tham gia phong trào dịch rào, hiến đất làm đường.

Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức xã...; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương, xây dựng thành công xã Đại Phác đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối năm 2023.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp, chỉ đạo sát sao việc thực hiện Chỉ thị số 05 tại Đảng bộ xã Đại Phác là đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Theo đó, Đảng bộ đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân dịch rào, hiến đất mở rộng đường giao thông; đóng góp tiền, công tham gia phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu… 

Tổ chức có hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. 

Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm; nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành thắng lợi toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra. 

Đặc biệt, việc học tập, làm theo Bác ở Đại Phác ngày càng thực chất, trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Từ đó, lan tỏa tích cực tới các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế… 


Nhân dân thôn Trung Tâm, xã Đại Phác tự nguyện chặt bỏ cây cối hiến đất để mở rộng đường giao thông.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Đại Phác Lê Quang Đạo cho biết: "Chúng tôi thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

Tận dụng hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng số như Internet, mạng xã hội; ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" trong công tác tuyên truyền; kết hợp với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ, gắn với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã, Đảng bộ huyện, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng văn hóa, xây dựng con người Đại Phác "Nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”, khơi dậy khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ của xã”… 

Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy xã đã tổ chức 3 hội nghị nghiên cứu, học tập, thảo luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, chi bộ và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, nhân dân về những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. 

Chú trọng việc liên hệ, thảo luận về thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập, làm theo Bác trong gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, quy định về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng, gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; xây dựng con người Văn Yên "Nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”, nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân xã Đại Phác…

Thiên Cầm

Tags Đại Phác Văn Yên Chỉ thị 05

Các tin khác
Ông Lê Văn Thành ở xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đi đầu trong phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa ở địa phương.

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tuyên truyền phải dễ hiểu. Nói phải thiết thực, đúng lúc, đúng chỗ, đặc biệt phải chú ý đến đối tượng tuyên truyền", nhiều năm qua, ông Lê Văn Thành - người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục, gìn giữ văn hóa truyền thống; đứng ra hòa giải những tranh chấp, xích mích, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư...

Cán bộ, chiến sĩ CSHS Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo; đặc biệt không có hoạt động tội phạm theo kiểu xã hội đen gây bức xúc trong dư luận; tội phạm nói chung, tội phạm về trật tự xã hội nói riêng giảm dần, các vụ án xảy ra đã được điều tra, bắt giữ kịp thời… Đóng góp vào thành tích chung ấy có những chiến sĩ cảnh sát hình sự (CSHS), Phòng CSHS Công an tỉnh - lực lượng trên tuyến đầu phòng chống tội phạm về trật tự xã hội.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái có 3.081/3.081 chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cho trên 55.730 đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Các cá nhân điển hình tiên tiến tại nhận bằng khen tại Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

Cách đây gần 66 năm, Bác Hồ thăm Yên Bái và có bài nói chuyện lịch sử với nhân dân các dân tộc trong tỉnh tại Sân vận động thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái). Tại đây, Bác đã căn dặn đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái phải "Đoàn kết dân tộc tốt; tăng gia sản xuất tốt; thực hành tiết kiệm”. Lời dạy của Bác năm đó đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển về mọi mặt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục