Trung đoàn 174 xây dựng 20 mô hình mới thực hiện Chỉ thị 05

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/6/2024 | 9:57:37 AM

YênBái - Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 174 đã tham mưu xây dựng 20 mô hình mới thực hiện Chỉ thị 05, trong đó, 8 mô hình có tính ứng dụng trong hoạt động thực tiễn đơn vị và tham gia thi cấp Sư đoàn đạt giải cao

Chiến sỹ mới Trung đoàn 174 được quan tâm nâng cao nhận thức về Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống của Quân đội qua hoạt động thực tế.
Chiến sỹ mới Trung đoàn 174 được quan tâm nâng cao nhận thức về Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống của Quân đội qua hoạt động thực tế.

Hàng năm, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; hàng tháng tổ chức sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình, phê bình, "tự soi, tự sửa”.

Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 nắm chắc các nội dung về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05; 97,9% sỹ quan, 100% hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 99,2% quần chúng được học tập chuyên đề "Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. 

Năm 2023, Đảng ủy có 3,8 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4,7 % đảng viên hoàn thành nhiệm vụ…
 
Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 174 đã tham mưu xây dựng 20 mô hình mới thực hiện Chỉ thị 05, trong đó, 8 mô hình có tính ứng dụng trong hoạt động thực tiễn đơn vị và tham gia thi cấp Sư đoàn đạt giải cao; duy trì hiệu quả các mô hình như: "5 phút lắng đọng”; "Mỗi tuần một câu chuyện về Bác Hồ và ghi nhớ một lời dạy của Bác”; Đoàn cơ sở "3 chủ động”... 

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.


Thời gian tới, Trung đoàn 174 tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 01 gắn với Kết luận số 21 và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu”; không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế khuyết điểm của cơ quan, đơn vị, kiên quyết khắc phục những biểu hiện nóng vội, chủ quan, chạy theo thành tích…

Thành Trung

Tags Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 Yên Bái Quân khu II Chỉ thị số 05

Các tin khác
Anh Sổng A Sẻo (thứ hai từ trái sang) giới thiệu quy trình sản xuất chè Shan tuyết đặc sản của Công ty TNHH Sổng Gia Trà.

Thời gian qua, ở xã vùng cao Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, tấm gương điển hình tiên tiến học và làm theo Bác.

Xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải vận động nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, cộng đồng dân cư hạnh phúc.

Thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025, đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có gần 8.400 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác, nhân dân xã Đại Phác, huyện Văn Yên tích cực và trách nhiệm tham gia phong trào dịch rào, hiến đất làm đường.

Thời gian qua, xã Đại Phác, huyện Văn Yên đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng trong công tác xây dựng Đảng, qua đó tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương. Điểm nổi bật là, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Phác đã coi việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” cho hành động cách mạng.

Ông Lê Văn Thành ở xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đi đầu trong phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa ở địa phương.

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tuyên truyền phải dễ hiểu. Nói phải thiết thực, đúng lúc, đúng chỗ, đặc biệt phải chú ý đến đối tượng tuyên truyền", nhiều năm qua, ông Lê Văn Thành - người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục, gìn giữ văn hóa truyền thống; đứng ra hòa giải những tranh chấp, xích mích, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục