UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu khẩn trương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 10

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/10/2022 | 5:27:32 PM

YênBái - Trung tâm Phục vụ hành chính công cần chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 10/2022.

Công an huyện Yên Bình triển khai cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an xã.
Công an huyện Yên Bình triển khai cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an xã.

Để thực hiện hiệu quả Văn bản số 6511/VPCP-KSTT ngày 30/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 10/2022 để người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương. 

Công an tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử và điền biểu mẫu, tờ khai từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ, ngành, địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công an. 

Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ. 

H.V

Tags Trung tâm Phục vụ Hành chính công Dịch vụ công Dữ liệu dân cư quốc gia thủ tục hành chính

Các tin khác
Bộ phận một cửa thị trấn Trạm Tấu được đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Mức độ "rất hài lòng” chiếm tỷ lệ rất cao là kết quả khảo sát, lấy ý kiến đánh giá về mức độ hài lòng của nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thị trấn Trạm Tấu.

Công ty Điện lực Yên Bái áp dụng các ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất lao động, tăng tính minh bạch, chính xác trong mua bán điện.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái (PCYB) tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), áp dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

100% thủ tục hành chính được triển khai thực hiện tại 3 cấp chính quyền một cách công khai, minh bạch hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định, tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ).

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn.

Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn đã triển khai hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần để người dân không phải đi lại nhiều và có thể nhận hồ sơ tại nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục