Trực tuyến: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/9/2020 | 7:34:34 AM

YênBái - Sáng nay 23-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 325 đại biểu chính thức.

Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới và những năm tiếp theo theo phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
TIN LIÊN QUAN:


-------------------------

11 GIỜ 10 PHÚT:

Đại hội kết thúc nội dung phiên làm việc buổi sáng. 

Buổi chiều Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình, với các nội dung: Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19; thảo luận; Giới thiệu lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. 


10 GIỜ 45 PHÚT:

Đại hội tiếp tục thảo luận

* Đại biểu Nông Việt Yên - đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải phát biểu tham luận về "Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mù Cang Chải.  * Đại biểu Ngô Thanh Giang - đoàn đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tham luận về "Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động”. *  Đại biểu Đỗ Đức Minh - đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái phát biểu tham luận về "nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc và hạnh phúc".
10 GIỜ 40 PHÚT:

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đáp từ chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái và đoàn chủ tịch Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo tại Đại hội.  Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa Đại hội10 GIỜ 20 PHÚT:

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng đã nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đại biểu Đại hội và gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái lời hỏi thăm thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh nhiều thuận lợi và cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, song, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết một lòng, bản lĩnh vững vàng, siết chặt kỷ cương, kiên định, giữ đúng nguyên tắc, quyết tâm chính trị cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; đặc biệt hướng mạnh về cơ sở, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đã tạo được sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt thế mạnh của địa phương và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, gấp 3 lần so với năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc với trên 50% số xã và 02 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thực sự khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2 lần năm 2015.

Cùng với việc định hướng một số vấn đề để đại hội tập trung thảo luận, đồng chí Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nên đồng chí tin tưởng, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn được các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ tỉnh để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới và tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...10 GIỜ 5 PHÚT

Đại hội tiến hành thảo luận

*  Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tham luận về "Phát huy bản sắc văn hoá gắn với xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập tạo sức mạnh nội sinh cho sự nghiệp đổi mới và phát triển”. * Đồng chí Nguyễn Thế Phước - đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên tham luận về "Giải pháp cơ cấu lại nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững từ thực tiễn của huyện Trấn Yên”. 
9 GIỜ 20 PHÚT

Các đại biểu xem hình ảnh minh họa về những thành tựu của tỉnh nhiệm kỳ qua phim tài liệu. Tiếp đó đại hội giải lao.

9 GIỜ 00 

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trình Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội.Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị, nhất là đối với chính quyền. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của chính quyền không ngừng được đổi mới, ngày càng hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng được nâng lên; chủ động xây dựng và tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc cho cả trước mắt và lâu dài; Tỉnh ban hành nhiều nghị quyết trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh - quốc phòng… Việc triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là một trong những điểm sáng của cả nước về thực hiện Nghị quyết 39. NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong các tầng lớp nhân dân chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.  8 GIỜ 30 PHÚT:

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.   Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy,. Chủ tịch UBND tỉnh (ảnh trên) nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm. 


Đặc biệt đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực khơi thông những điểm nghẽn, đẩy mạnh sức sản xuất xã hội, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững nên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khả toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật. 

Kinh tế của tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng trưởng khá, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn. Thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã thực hiện 3 đột phá chiến lược về: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội  và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đạt kết quả rõ nét. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đi đầu các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. 

Chất lượng, hiệu có văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, bảo bảo mọi người dân đều được chăm lo thưởng các chế độ, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

8 GIỜ 20 PHÚT:Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025  

8 GIỜ 5 PHÚT:

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII phát biểu khai mạc Đại hội.
Phát biểu Khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đổi mới, sáng tạo, tận dụng và huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật: Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá theo hướng bền vững, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn. 

Vai trò, vị thế Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng được khẳng định; thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là điểm sáng của khu vực Tây Bắc, tỉnh ta đã có trên 50% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội, huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc; tốc độ tăng thu ngân sách khá cao, bình quân khoảng 22%/năm; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thay đổi lớn diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, tươi đẹp... 8 GIỜ 00 PHÚT:

Phiên khai mạc Đại hội chính thức bắt đầu. 

Dự Đại hội có các đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành Trung ương đã về dự Đại hội; các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu 2; Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.  
Các đại biểu dự lễ chào cờ7 GIỜ 30 PHÚT:

Mở đầu ngày làm việc chính thức là chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội 

Văn Tuấn - Thanh Thủy

Các tin khác
Đại biểu  gặp gỡ trao đổi bên thềm Đại hội.

7 giờ 30 phút sáng nay 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ngay từ rất sớm, các đại biểu đã có mặt tại Trung tâm hội nghị tỉnh với tâm thế hồ hởi, phấn khởi, trách nhiệm trước sự kiện trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái.

Các phóng viên báo chí trung ương và địa phương tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

Trung tâm tác nghiệp báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX được bố trí tại tầng 2 của Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vào hồi 14h00’ ngày 22/09, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 22/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã tổ chức phiên trù bị với sự tham dự của 325 đại biểu đại diện cho trên 57.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục