Ngày mai- 9/6: Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số khu vực trung du và miền núi phía Bắc tại Yên Bái

Yên Bái nỗ lực đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/6/2023 | 2:44:37 PM

YênBái - Rút ngắn khoảng cách phát triển, nắm bắt cơ hội “đuổi kịp, tiến cùng”, Yên Bái đã và đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số (CĐS). Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về CĐS tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 51-NQ/TU) có thể coi như “kim chỉ nam”, đưa CĐS trên địa bàn tỉnh trở thành phong trào sâu rộng, tạo nên diện mạo mới.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện CĐS là khởi đầu của khởi đầu cho chặng đường 2 năm qua của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái. 

Nhất quán, xuyên suốt về mục tiêu, chủ trương và đa dạng, phong phú hình thức thông tin, tuyên truyền đã đưa Nghị quyết số 51-NQ/TU mỗi ngày càng thấm sâu trong tinh thần của mỗi công dân Yên Bái. 

Từ đăng tải thông tin, bộ nhận diện, biểu trưng, khẩu hiệu, thông điệp, video clip trên môi trường số đến các chuyên trang, chuyên mục trên báo in, báo hình, báo nói cùng với tuyên truyền cổ động trực quan, các website đã làm sâu sắc hơn nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân và cả cộng đồng đối với nhiệm vụ CĐS. 

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp, sáng tạo, hiệu quả và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10 năm 2022, Yên Bái lựa chọn chủ đề "Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn” với 4 hoạt động tổ chức rộng khắp, thu hút sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Nền tảng triển khai các nhiệm vụ CĐS trên địa bàn tỉnh với mục tiêu thống nhất về nhận thức, xác định nhiệm vụ trọng tâm, xác định cách làm cụ thể chính là 36 văn bản quan trọng đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh Yên Bái ban hành trong năm 2022, so với năm 2021 tăng 24 văn bản. Ban Chỉ đạo về CĐS từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố duy trì hoạt động hiệu quả. 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn VNPT ấn nút khai trương Hệ thống hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái.

Yên Bái đã đi một bước lớn là cơ bản hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách làm cơ sở, căn cứ pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ CĐS giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo. 

Đặc biệt, Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước đã ban hành một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ CĐS trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện ký kết chương trình hợp tác về chiến lược về CĐS tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025, hướng đến năm 2030 với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT).

3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của Yên Bái đã có kết quả bước đầu rất quan trọng nhờ đồng bộ trong công tác thông tin tuyên truyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tinh thần đồng thuận và ủng hộ của nhân dân, các doanh nghiệp đồng hành và hỗ trợ. 

Quan trọng nhất, nhận thức về CĐS thay đổi rõ rệt và rộng khắp: người đứng đầu Đảng bộ tỉnh cùng toàn bộ hệ thống chính trị mạnh mẽ vào cuộc và khái niệm, tinh thần CĐS đến với tất cả các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn.Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn  Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định cách làm của Yên Bái là "từng bước đưa CĐS từ nhận thức chuyển thành hành động và từ việc mới, việc khó đã mô hình hóa thành những việc cụ thể, hiểu được, làm được và đo đếm, đánh giá được”. 

Đây là một cách làm hết sức sáng tạo, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm đối với nhiệm vụ CĐS bởi phù hợp với các đối tượng thực hiện, áp dụng. Tổ chức thực hiện theo hướng này, Yên Bái đã chỉ đạo triển khai thí điểm 8 mô hình CĐS: Tổ CĐS cộng đồng, CĐS cấp xã, CĐS tại trường học, Cơ quan nhà nước, Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, CĐS cấp huyện, Công dân số, Doanh nghiệp CĐS. Trong số đó, riêng mô hình doanh nghiệp CĐS đang triển khai thực hiện, còn lại các mô hình đều đã thí điểm và tổ chức nhân rộng. Qua đó, Yên Bái đã đưa khái niệm CĐS tưởng chừng như rất trừu tượng, khó hiểu, xa vời trở nên gần gũi, thiết thân với mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thí điểm hiệu quả và nhân rộng các mô hình, bằng quyết tâm chính trị, ý thức trách nhiệm và nỗ lực cao nhất đã mang lại những kết quả bước đầu rất quan trọng đối với nhiệm vụ CĐS trên địa bàn tỉnh. Quá trình này đã cho thấy tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ của Yên Bái. Với việc ban hành Quyết định số 297/QĐ-BCĐ ngày 12/12/2022 của Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh, Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của tổ CĐS cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh Yên Bái. 11 tổ chức đảng với 61 chi bộ, 1.999 đảng viên tham gia thí điểm sử dụng nền tảng số "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” đưa Yên Bái thành tỉnh thứ 3 trên toàn quốc triển khai nền tảng này sau tỉnh Thái Bình, Thái Nguyên. Mạng lưới tổ CĐS cộng đồng có mặt và hoạt động ở 173/173 xã, phường, thị trấn và 1.356/1.356 thôn, bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh với tổng số 10.851 người tham gia, Yên Bái trở thành 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước thành lập được 100% tổ CĐS cộng đồng cấp xã, cấp thôn.

Các mô hình triển khai thí điểm CĐS của Yên Bái đã đạt được những kết quả thiết thực và sẵn sàng áp dụng để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Các địa phương đã linh hoạt, năng động, quyết liệt, nỗ lực thúc đẩy triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Yên Bái cũng chú trọng quan tâm "bảo đảm an toàn an ninh mạng là then chốt để CĐS thành công và bền vững đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của CĐS” theo đúng quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII đã nhìn nhận, đánh giá CĐS là "phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác CĐS năm 2023 và đánh giá kết quả phối hợp giữa tỉnh Yên Bái với Tập đoàn Viettel, Tập đoàn VNPT diễn ra ngày 29/3/2023, Bí thư Tỉnh ủy  Yên Bái Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: "Đối với tỉnh Yên Bái, năm 2023 là năm tăng tốc để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm 2023 được Tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn là năm "bứt phá trong chuyển đổi số”. 

Chúng ta thống nhất nhận thức rằng, CĐS phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, các lĩnh vực nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; phải được thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng hình thức, chồng chéo, lãng phí. Năm "bứt phá trong chuyển đổi số” của tỉnh thực hiện theo đặc trưng Yên Bái - CĐS giúp người dân hạnh phúc hơn. Yên Bái xác định CĐS vẫn là nhiệm vụ mới và khó dù đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng ở 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và Chỉ số đánh giá CĐS của tỉnh năm 2021 xếp thứ 27/63 tỉnh, thành, tăng 13 bậc. 

Quan điểm này thể hiện rõ tư tưởng khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần cầu thị của lãnh đạo tỉnh Yên Bái về mục tiêu, nhiệm vụ CĐS cũng như quyết tâm, nỗ lực thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ CĐS trong những năm tiếp theo. Như vậy, thực tiễn đòi hỏi Yên Bái cần không ngừng đổi mới, tiếp tục lựa chọn cách thức thực hiện CĐS phù hợp. 

Ở giai đoạn đầu vừa qua, những mô hình CĐS cơ bản mang tính phổ quát, đại trà, phù hợp. Ở giai đoạn tiếp theo, việc xem xét, điều chỉnh các mục tiêu, cách làm, thậm chí đưa ra các mục tiêu cao hơn, khó hơn vì công nghệ số luôn thay đổi là hết sức cần thiết. Điều này sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình CĐS, nâng cao hiệu quả, bảo đảm phù hợp theo từng giai đoạn, từng địa bàn, từng lĩnh vực. 

Bài học kinh nghiệm về "người đứng đầu phải chủ động đi trước, có vai trò dẫn dắt, biết lựa chọn vấn đề ưu tiên, đưa ra các "đề bài” cần giải quyết” như đúc rút, chia sẻ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đối với quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ CĐS trên địa bàn tỉnh gần 2 năm qua chính là đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn khách quan và đòi hỏi tinh thần quyết tâm, quyết liệt, năng động, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết cùng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp, Yên Bái nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ CĐS theo Nghị quyết số 51-NQ/TU đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài: Nguyễn Thơm
Ảnh: Nguyễn Thơm - Tư liệu
Đồ họa: Thành Trung

Tags Yên Bái chuyển đổi số khu vực trung du miền núi phía Bắc Nghị quyết số 51

Các tin khác
Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nghiên cứu cung cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử, tích hợp vào VNeID

Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành công tác đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn đến năm 2026”. Trong đó, sẽ tích hợp dữ liệu đăng kiểm phương tiện và giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử vào ứng dụng định danh điện tử (VNeID).

Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh các giải pháp ứng dựng công nghệ thông tin (CNTT) vào khu vực kinh tế tập thể (KTTT), mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) trên địa bàn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh cho các HTX, THT trên thị trường trong nước và quốc tế.

Người dân đến Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái để thực hiện các thủ tục hành chính.

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bằng nhiều giải pháp, các ngành, địa phương đang nỗ lực triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm, góp phần cải thiện chỉ số Chuyển đổi số (DTI).

Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) thành phố Yên Bái

Chương trình ký kết hợp tác về chiến lược chuyển đổi số (CĐS) giữa tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel) giai đoạn 2022 - 2025, hướng đến năm 2030 sau 2 năm thực hiện đã đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục