UBND tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP và Chương trình hành động số 128-CTr/TU

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/11/2022 | 2:33:52 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch 205/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 128-CTr/TU ngày 27/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Con đường Sùng Đô - Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế vùng cao.
Con đường Sùng Đô - Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế vùng cao.

Mục tiêu của Kế hoạch 205 là nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 128-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời iệc triển khai Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 128-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp để đảm bảo việc các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng.

Kế hoạch cũng xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 128-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dưới đây là toàn văn kế hoạch số 205:


Các tin khác
Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (Ảnh minh họa)

Quy định mới về điều chỉnh lương cán bộ công chức; bồi thường, cưỡng chế thu hồi đất; cán bộ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ có hiệu lực từ tháng 11.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Chiều 19/10, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng đáp ứng nhanh, kịp thời việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dưới đây là nội dung cụ thể các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp.

Nhiều chính sách quan trọng về tài chính có hiệu lực từ tháng 11/2022.

Từ tháng 11/2022, một số chính sách tiền lương, tổ chức, cán bộ sẽ có hiệu lực.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho hội viên phụ nữ và người dân tại thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Ảnh minh họa

Ngày 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số: 211/KH-UBND Triển khai Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục