Yên Bái giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo an cư

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/6/2023 | 3:56:07 PM

YênBái - Nội dung trao đổicủa ông Trần Việt Quý - Giám đốc Sở Xây dựng Yên Bái với phóng viên (PV) Báo Yên Bái về việc triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Dự án 5) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết, kế hoạch vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023?

Ông Trần Việt Quý: Theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương để thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, Dự án 5 được bố trí 9.120 triệu đồng. Trong đó: vốn ngân sách Trung ương 6.080 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động hợp pháp khác hỗ trợ thêm cho các hộ thuộc CTMTQG 3.040 triệu đồng.

PV: Xin ông cho biết, với nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã triển khai những nội dung gì để Dự án 5 được thực hiện đúng kế hoạch?

Ông Trần Việt Quý: Sở Xây dựng luôn bám sát và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngành đã hướng dẫn UBND huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Chủ trì thiết kế 6 mẫu nhà điển hình để người dân tham khảo, lựa chọn; chuyển giao kỹ thuật, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật thi công, xây dựng nhà ở thuộc Đề án và Ban hành kế hoạch thực hiện công tác giám sát đánh giá thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Yên Bái thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Dự án 5) trên địa bàn tỉnh năm 2023.PV: Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, kế hoạch giải ngân nguồn vốn này sẽ được thực hiện ra sao, thưa ông?

Ông Trần Việt Quý: Trong quý III và đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 177 hộ. Trong đó: UBND huyện Mù Cang Chải 135 hộ, UBND huyện Tạm Tấu 42 hộ đảm bảo theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh Yên Bái. Dự kiến riêng trong quý III hoàn thành 130 hộ; trong đó: UBND huyện Mù Cang Chải 88 hộ, UBND huyện Tạm Tấu 42 hộ. Đến quý IV năm 2023, sẽ hoàn thành hỗ trợ nhà cho số hộ còn lại của kế hoạch.

Dự kiến giải ngân quý III/2023 sẽ là 6.810 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương 4.540 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động hợp pháp khác hỗ trợ thêm cho các hộ thuộc CTMTQG 2.270 triệu đồng. Dự kiến giải ngân quý IV 2.310 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương 1.540 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động hợp pháp khác hỗ trợ thêm cho các hộ thuộc CTMTQG 770 triệu đồng.

Để đảm bảo hoàn thành tiến độ hỗ trợ 273 căn nhà năm 2023 theo Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022, Sở Xây dựng mong muốn UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt, bổ sung kinh phí năm 2023 để hoàn thành tiếp việc hỗ trợ nhà ở cho 96 hộ còn thiếu kinh phí theo Đề án.

PV: Xin cảm ơn ông!
Thành Trung 
(thực hiện)

Tags Yên Bái hộ nghèo cận nghèo an cư nhà ở hỗ trợ mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Các tin khác
Ngôi nhà được hỗ trợ của gia đình bà Trần Thị Tuyến ở thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh.

Cũng như nhiều xã vùng ven của thành phố Yên Bái, Tân Thịnh là thuần nông, có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng giờ đây, Tân Thịnh dần thay da đổi thịt với những tuyến đường bê tông sáng - xanh - sạch - đẹp, những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, đèn điện thắp sáng đến tận ngõ xóm.

Du lịch phát triển giúp đồng bào có thêm việc làm, thêm thu nhập từ nhiều công việc: biểu diễn văn nghệ, hướng dẫn viên bản địa, bán nông sản…

Hai nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện Mù Cang Chải là quyết tâm trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc - An toàn - Thân thiện” và cơ bản không còn là huyện nghèo. 2 nhiệm vụ này đang được thực hiện đồng bộ với kỳ vọng du lịch phát triển sẽ thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Chăn nuôi đại gia súc là một trong những giải pháp giúp người dân Văn Chấn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Huyện đặc biệt tránh các biểu hiện ưu tiên cho anh em, dòng họ của một bộ phận cán bộ làm công tác giảm nghèo trong quá trình thực hiện chính sách và xét duyệt, đánh giá hộ nghèo.

Ảnh minh hoạ

Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 24 và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tại Quyết định số 90.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục