Huyện uỷ Văn Chấn tuyên dương 65 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/9/2023 | 2:05:23 PM

YênBái - Đã có 65 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh do Huyện uỷ Văn Chấn tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Lãnh đạo huyện Văn Chấn trao giấy khen của UBND huyện và chúc mừng cho các tập thể được tuyên dương.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Lãnh đạo huyện Văn Chấn trao giấy khen của UBND huyện và chúc mừng cho các tập thể được tuyên dương.

Những năm qua, học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Tiếp nối giai đoạn 2015 - 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ Văn Chấn đã ban hành Kế hoạch về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. 

Trong đó, xác định rõ các tiêu chí để xây dựng 10 loại mô hình tập thể, 3 loại mô hình cá nhân toàn diện, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, toàn huyện đã có gần 700 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn trước.

Ghi nhận từ các tập thể, cá nhân tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, hơn 2 năm qua, các cấp uỷ trực thuộc huyện đã lựa chọn trên 130 tập thể, gần 240 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực để kịp thời biểu dương, khen thưởng. 

Tại Lễ Tuyên dương, Ban Thường vụ Huyện uỷ Văn Chấn đã suy tôn 65 tập thể và cá nhân, trong đó có 40 tập thể và 25 cá nhân tiên tiến học học và làm theo Bác tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh do Huyện uỷ Văn Chấn tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023).

Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi mặt của đời sống xã hội, với những việc làm hết sức bình dị, đời thường nhưng cũng rất thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả và lan toả sâu rộng, thể hiện tinh thần, ý thức học tập, làm theo lời Bác từ những việc làm giản dị nhất.


25 cá nhân được biểu dương trong học tập và làm theo Bác. 

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện uỷ Văn Chấn Mai Mộng Tuân đã trân trọng ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn huyện, đặc biệt là 65 tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến được tuyên dương; đồng thời, đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị tiếp tục lan toả tinh thần, khí thế và giới thiệu rộng rãi các gương điển hình tiên tiến đến các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả . 
VTV
Thu Hạnh

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Cuông tham quan mô hình điển hình của hộ ông Trần Văn Lan ở thôn Thác Cái.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương.

Huyện Trấn Yên đã hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Việt Thành kiểm tra chất lượng dâu ở thôn Lan Đình. Ảnh: Văn Tuấn)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân và nông nghiệp. Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn Khe Măng.

Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên luôn tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng Đào Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục