Mù Cang Chải: 99,9% hồ sơ qua dịch vụ công đúng hạn và trước hạn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/7/2023 | 4:07:02 PM

YênBái - Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 7/6/2023, toàn huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận, đưa vào hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái 13.695 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 13.637 hồ sơ, đạt 99,97%.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân thực hiện các giao dịch
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân thực hiện các giao dịch

Trong thời gian qua, huyện Mù Cang Chải thường xuyên chỉ đạo các cơ quan thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện và Bộ phận Phục vụ hành chính công tại các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ điều hành phần mềm hành chính công cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng quy định, quy trình; chấp hành nội quy, quy chế làm việc.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã được cập nhật, công bố thường xuyên các văn bản mới do UBND tỉnh ban hành chuẩn hóa một số thủ tục, thủ tục theo từng lĩnh vực còn hiệu lực. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, thị trấn thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc, giải quyết công việc.

Từ ngày 15/12/2022  đến 7/6/2023, toàn huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận, đưa vào hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái 13.695 hồ sơ (tiếp nhận mới 13.131 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 564 hồ sơ) đã giải quyết 13.653 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 13.637 hồ sơ, đạt 99,97%; 16 hồ sơ quá hạn, chiếm 0,029%. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%. 

Tất cả các hồ sơ quá hạn đều được các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính viết thư xin lỗi và hẹn trả kết quả trong thời gian sớm nhất. 

Văn Tuấn

Tags Mù Cang Chải dịch vụ công đúng hạn trước hạn công khai minh bạch

Các tin khác
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã An Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, xã An Thịnh là một trong những điểm sáng về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Văn Yên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương không được ban hành thủ tục hành chính (TTHC) trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết...

Bộ phận một cửa của BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ thành lập Tổ kiểm tra công vụ đi kiểm tra đột xuất tại đơn vị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị.

Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục