Sáng mãi một niềm tin

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/2/2021 | 7:50:37 AM

YênBái - Niềm tin son sắt, kỳ vọng lớn lao toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta gửi trọn vào Đại hội XIII của Đảng đã được Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trân trọng báo cáo tại phiên bế mạc: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp!”.

"Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", với một tầm nhìn cao rộng và kiên định con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, Đại hội kết tinh ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, quyết tâm phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN - một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.

 "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” - với trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội của Đảng thành công cũng là lúc mùa xuân đất nước đang về mừng sinh nhật Đảng quang vinh. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết, vững bước dưới ánh sáng soi đường của Nghị quyết Đại hội Đảng; chung sức, chung lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Một niềm tin sáng mãi trọn gửi vào Đảng quang vinh!

Yên Bái

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục