Đồng thuận trong xây dựng chính quyền số

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/5/2023 | 7:32:33 AM

YênBái - Lục Yên tập trung khai thác sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, như các cơ sở dữ liệu quan trọng về dân cư, đất đai, tài nguyên, môi trường, kinh tế, xã hội, doanh nghiệp,... đảm bảo kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu và đáp ứng lộ trình triển khai chính phủ điện tử. Xây dựng, hoàn thiện nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu của tỉnh trên địa bàn…

Camera an ninh được thị trấn Yên Thế khai thác hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.
Camera an ninh được thị trấn Yên Thế khai thác hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Từ sự chỉ đạo của huyện, sự tham gia của 24 tổ chuyển đổi số (CĐS) cộng đồng cấp xã và 195 tổ CĐS cộng đồng thôn, huyện Lục Yên đã từng bước đổi mới, hình thành tư duy cho đội ngũ cán bộ, công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước; người dân chủ động tham gia CĐS, tạo sự đồng thuận trong xây dựng chính quyền số.

Gắn quá trình CĐS với cải cách hành chính, thời gian qua, huyện Lục Yên đã ban hành 1 chỉ thị, 5 quyết định, 11 kế hoạch và 150 các văn bản chỉ đạo; tổ chức tuyên truyền về CĐS sâu rộng bằng nhiều hình thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 

Năm 2022, huyện hoàn thành 20/24 chỉ tiêu về CĐS; hoàn thiện hệ thống hạ tầng số của các cơ quan, đơn vị các cấp từ cấp huyện đến xã, thị trấn; duy trì hiệu quả hệ thống hội nghị trực tuyến và đầu tư mua sắm trang thiết bị đảm bảo kết nối thông suốt từ huyện đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến giữa cơ quan nhà nước. 
Lắp đặt mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II cho 42 cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn phục vụ truyền dẫn, đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của các cơ quan đảng, chính quyền các cấp đồng bộ trên địa bàn huyện và kết nối với mạng truyền số liệu của tỉnh, của quốc gia... 

Đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, huyện đã cấp 900 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức; 60 tài khoản cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn, triển khai gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị trong huyện, với cơ quan, ban, ngành của tỉnh trên môi trường mạng; đã cấp trên 1.000 tài khoản thư điện tử công vụ của tỉnh cho cán bộ công chức, viên chức của huyện để thực hiện trao đổi công việc, gửi, nhận văn bản điện tử. 

Các tổ CĐS cộng đồng đã tổ chức hướng dẫn, phổ biến kiến thức cho người lao động và người dân các kỹ năng số, công nghệ thông tin như: biết cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến; biết mua, bán các sản phẩm, dịch vụ qua mạng; biết thanh toán không dùng tiền mặt; biết sử dụng các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống; biết áp dụng các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin cơ bản để tự bảo vệ mình và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.
Năm 2023, Lục Yên phấn đấu đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã, thị trấn được ký số thay thế văn bản giấy; 100% các dịch vụ hành chính công của huyện có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4; 50% hồ sơ, thủ tục hành chính mức độ 3, 4 giải quyết theo hình thức trực tuyến trên tổng hồ sơ mức độ dịch vụ công 3, 4; chuẩn hóa, tạo lập các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo tuân thủ theo khung chính quyền số của tỉnh Yên Bái... 

Huyện Lục Yên tập trung duy trì triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Rà soát, cấp bổ sung tài khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện; duy trì thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh. Ứng dụng và sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nội bộ như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý cán bộ. Khai thác sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, như các cơ sở dữ liệu quan trọng về dân cư, đất đai, tài nguyên, môi trường, kinh tế, xã hội, doanh nghiệp,... đảm bảo kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu và đáp ứng lộ trình triển khai chính phủ điện tử. Xây dựng, hoàn thiện nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu của tỉnh trên địa bàn…

Thành Trung

Tags Lục Yên chuyển đổi số chính quyền số

Các tin khác
Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nghiên cứu cung cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử, tích hợp vào VNeID

Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành công tác đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn đến năm 2026”. Trong đó, sẽ tích hợp dữ liệu đăng kiểm phương tiện và giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử vào ứng dụng định danh điện tử (VNeID).

Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh các giải pháp ứng dựng công nghệ thông tin (CNTT) vào khu vực kinh tế tập thể (KTTT), mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) trên địa bàn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh cho các HTX, THT trên thị trường trong nước và quốc tế.

Người dân đến Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái để thực hiện các thủ tục hành chính.

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bằng nhiều giải pháp, các ngành, địa phương đang nỗ lực triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm, góp phần cải thiện chỉ số Chuyển đổi số (DTI).

Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) thành phố Yên Bái

Chương trình ký kết hợp tác về chiến lược chuyển đổi số (CĐS) giữa tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel) giai đoạn 2022 - 2025, hướng đến năm 2030 sau 2 năm thực hiện đã đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục