Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh của Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/7/2023 | 4:52:10 PM

YênBái - Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, chiều 8/7, Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu!

>>  Các đại biểu đề xuất những giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn

- Kính thưa đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

- Thưa cán bộ, chiến sỹ, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau thời gian 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã dành cho Kỳ họp.

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các tờ trình, báo cáo trình Kỳ họp; đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu tối đa, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Kỳ họp bằng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và tổ chức triển khai, thực hiện bảo đảm yêu cầu đề ra.


Quang cảnh Kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân!

Sau khi xem xét Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết số 43 ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo chuyên đề quan trọng khác trình kỳ họp theo Luật định, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và thống nhất:

6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; song với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nhanh chóng, khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023 ngay từ những tháng đầu năm. 

Nổi bật là: kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục có bước phát triển quan trọng; sản xuất công nghiệp có bước phục hồi; hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, từng bước khai thác, phát huy được tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Kinh tế - xã hội vùng khó khăn có bước phát triển tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Các lĩnh vực về văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực; công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các vấn đề phát sinh được tập trung chỉ đạo xử lý, không phát sinh phức tạp, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.


Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Trên cơ sở bám sát Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp lần này; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, linh hoạt, quyết tâm, quyết liệt triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế để tiếp tục đổi mới sáng tạo, trách nhiệm hơn, toàn diện hơn, sâu sát hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.Tổ chức đánh giá toàn diện kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, nhất là thực hiện các khâu đột phá, các chỉ tiêu dự báo khó đạt, các chỉ tiêu còn dư địa phát triển, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Trước mắt, tập trung rà soát, đánh giá tổng thể tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023 để kịp thời điều chỉnh kịch bản tăng trưởng và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 43 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hai là, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả 03 đột phá chiến lược, trọng tâm là: (1) Chỉ đạo tiếp tục triển khai tích cực,hiệu quả các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh. (2) Chủ động triển khai và tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch đô thị, Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, Quy hoạch xây dựng nông thôn... (3) Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân xây dựng cơ bản, nhất là các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm góp phần tạo động lực, sức lan tỏa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh.

Ba là, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2023. Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo thu ngân sách năm 2023 đạt trên 5.200 tỷ đồng.

Bốn là, thực hiện hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội. Huy động cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay, góp sức thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2023, Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân và Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Năm là, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, tham mưu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 đạt kết quả cao nhất.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt các giải pháp, cam kết đã nêu trước Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.


Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân!

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian để nghe và thảo luận báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi Kỳ họp thứ 12; báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ quý báu của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; ghi nhận những ý kiến, kiến nghị đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian hợp lý để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với không khí hết sức dân chủ, sôi nổi, trách nhiệm cao, góp phần phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân gửi tới Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây là kênh thông tin quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tiếp tục cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời, khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng hoặc cử tri kiến nghị nhiều lần, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân,

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cao thông qua 27 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024; đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành của tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện.

Để các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, các tổ đại biểu, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết vừa được thông qua gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực và kịp thời khắc phục những mặt còn bất cập, hạn chế.

Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo với cử tri trong tỉnh về kết quả của Kỳ họp, tham gia tích cực, chủ động hơn nữa trong các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung của Kỳ họp; cổ vũ, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.


Các đại biểu nhấn nút thông qua Nghị quyết Kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu.

Thưa cử tri và nhân dân!

Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan liên quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung của Kỳ họp. Trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã tích cực đưa tin, tuyên truyền, tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc nhất!

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX. Chúc quý vị đại biểu, cán bộ, chiến sỹ, đồng bào và cử tri trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long

Các tin khác

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, chiều 8/7, Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp với việc thông qua 27 nghị quyết quan trọng.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 8/7, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Yên Bái đã dành phần lớn thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều lĩnh vực, nội dung quan trọng, cấp thiết, những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và nhân dân quan tâm đã được đưa ra để UBND tỉnh và các sở, ban, ngành giải trình, làm rõ, đưa ra những giải pháp để kịp thời khắc phục, giải quyết.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, sáng 8/7, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Hội trường. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh

Theo chương trình, chiều nay - 8/7, Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XIX sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; trả lời ý kiến, kiến nghị những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục