Yên Bái sẽ kiểm tra việc thực hiện hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/11/2023 | 9:18:45 AM

YênBái - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra công vụ năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Người dân thành phố Yên Bái giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa trên địa bàn.
Người dân thành phố Yên Bái giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị,  địa phương trong toàn tỉnh:

Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực. Đồng thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ những quy định còn chồng chéo, vướng mắc, bất cập hoặc đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đảm bảo các chỉ đạo, nhiệm vụ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật;

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC, tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Để đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, việc kiểm tra hoạt động công vụ phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra. Định kỳ và đột xuất báo cáo kết quả kiểm tra với Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và các công điện' của Chính phủ, quyết định, văn bản chỉ đạo UBND tỉnh liên quan về văn hóa công vụ, chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc và thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc quyền quản lý bằng các hình thức phù hợp xong trước ngày 15/11/2023.

Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, xã

Kế hoạch cũng cho biết, từ 15/11/2023 đến 31/12/2024, tỉnh sẽ kiểm tra việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã về việc niêm yết công khai TTHC mới, bãi bỏ, thay thế đúng quy định tại trụ sở Bộ phận Phục vụ hành chính công (dễ nhìn, dễ thấy); kiểm tra việc công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức theo quy định (dễ nhìn, dễ thấy); kiểm tra việc hướng dẫn người dân thực hiện đánh giá mức độ hài lòng đối với tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức (thực hiện trên máy đánh giá hài lòng); 

Đặc biệt, trong Kế hoạch đã nêu chi tiết từng nội dung kiểm tra như kiểm tra việc triển khai Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Phục vụ hành chính công (biển tên của cán bộ, công chức, viên chức một cửa; biển tên bộ phận; trang phục, thẻ đeo trong khi làm việc...); kiểm tra việc thực hiện cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa thành công (ký số của người có thẩm quyền và đóng dấu của cơ quan, đơn vị hoặc sao y) vào hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Yên Bái (Cổng Dịch vụ công tỉnh); kiểm tra việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Yên Bái.

Kiểm tra việc chấp hành quy định về không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa

Nội dung kiểm tra quy chế văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị được nhấn mạnh, nhất là việc chấp hành quy định về không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc hành chính; kiểm tra việc tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất, giải quyết TTHC về đất đai... đối với các sở, ban, ngành, các phòng, ban, đơn vị cấp dưới của sở, ban, ngành (không bao gồm các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh); UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND cấp huyện; UBND các xã, phường, thị trấn; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Minh Huyền 

Tags Chỉ thị số 26/CT-TTg kiểm tra công vụ thủ tục hành chính nội quy quy chế

Các tin khác
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Sáng 20/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp.

Ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sáng 20/5, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình đã trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Sáng 20/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đúng 9 giờ ngày 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục