Lục Yên có trên 400 mô hình “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/3/2024 | 2:26:47 PM

YênBái - Đến nay, toàn huyện Lục Yên đã đăng ký duy trì và xây dựng được 421 mô hình "Dân vận khéo”. Trong đó có 91 mô hình lĩnh vực kinh tế; 232 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội; 47 mô hình lĩnh vực quốc phòng – an ninh; 18 mô hình lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị; 33 mô hình lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện tham gia vận động nhân dân chặt cây, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.
Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện tham gia vận động nhân dân chặt cây, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị huyện Lục Yên đã duy trì và xây dựng được trên 400 mô hình "Dân vận khéo”.

Nhằm phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ sở chú trọng làm tốt việc duy trì, xây dựng và nâng cao chất lượng mô hình dân vận khéo, quan tâm xây dựng và phát triển các mô hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đông đồng bào tôn giáo.

Đến nay, toàn huyện đã đăng ký duy trì và xây dựng được 421 mô hình "Dân vận khéo”. Trong đó có 91 mô hình lĩnh vực kinh tế; 232 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội; 47 mô hình lĩnh vực quốc phòng – an ninh; 18 mô hình lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị; 33 mô hình lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. 

Các mô hình đã tác động tích cực, tạo sức lan tỏa, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.  

Năm 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng đồng bộ, toàn diện, góp phần tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, của Trung ương về công tác dân vận và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 43 của Ban Bí thư "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” và Kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quan điểm "dân là gốc” và phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả, thắng lợi các chính sách, dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Đức Toàn

Tags Lục Yên dân vận khéo. mô hình

Các tin khác
Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Ủy viên Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trao giấy khen của Tổng cục và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z183.

Nhà máy Z183 vừa tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Sự kiện tổ chức đúng dịp diễn ra các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu 2024.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (Ảnh: QH)

Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 7 (từ 27 - 31/5), Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Ngày 25/5, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Yên Bái (lớp 2) tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức. Yên Bái cũng là địa phương đầu tiên phối hợp với Tập đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng hình thức này.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, chủ trì thảo luận tổ.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị xem xét thêm để có thể điều chỉnh chủ trương đầu tư liên quan đến hộ cận nghèo sẽ là đối tượng thụ hưởng của Dự án 1 hay điều chỉnh nội dung để đưa trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là đối tượng thụ hưởng của tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục