Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/2/2023 | 9:26:14 AM

Năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023).

 
 Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm, Tỉnh ủy Yên Bái đã đề ra Chương trình hành động số 135 với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; quyết liệt triển khai hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số;  duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.”

Theo đó, 8 nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ tỉnh xác định là: triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông; hạ tầng đô thị, khu công nghiệp; hạ tầng chuyển đổi số; hạ tầng thủy lợi, giáo dục, y tế; hạ tầng xây dựng nông thôn mới; hoàn thành và triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; các chương trình, kế hoạch phát triển đô thị và nhà ở; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, bảo đảm, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với ngành, lĩnh vực, danh mục dự án ưu tiên của tỉnh; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tạo sự bứt phá trong chuyển đổi số; quan tâm chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế; thực hiện các biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm bản lề 2023, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia và 3 đột phá chiến lược; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đồng thời, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm 30 tỉnh, thành phố và Chỉ số chuyển đổi số (DTI) thuộc nhóm 25 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. 

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ tỉnh sẽ nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của toàn xã hội và hạnh phúc của nhân dân. 

Qua đó, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời, củng cố vững chắc hơn mối quan hệ mật thiết, gắn bó của Đảng với nhân dân, góp phần xây dựng Yên Bái ngày càng phát triển bền vững theo hướng: "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” và trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du, miền núi phía Bắc của Tổ quốc.

Thanh Hương

Các tin khác
Đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái thực hiện đăng kiểm phương tiện cho người dân

Đầu tháng 5 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu chu kỳ kiểm định hợp lý đối với xe ô tô không kinh doanh vận tải, xe cá nhân và xe kinh doanh. Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý nghiên cứu quy định chu kỳ kiểm định theo số ki-lô-mét sử dụng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Yên Bái.

Lá cờ Quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch.

Kỷ niệm 69 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chính là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng, cả nước nói chung phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng hội nhập để làm chủ công nghệ số, cuộc sống số, xã hội số, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Một giờ học của cô và trò Trường Cao đẳng Yên Bái.

Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đạt tối thiểu 27,5%; tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THPT vào học GDNN đạt tối thiểu 44,6%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục