Yên Bái: Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/9/2020 | 7:43:56 AM

YênBái - Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với sự tín nhiệm tuyệt đối, khẳng định là Đại hội của trí tuệ và niềm tin. 

Thành công tốt đẹp của Đại hội là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tiếp tục đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. 

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ là cần chủ động, khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. 

Các cấp ủy Đảng cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, bám sát "5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” thành các chương trình, đề án, việc làm cụ thể theo phương châm "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, sát tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cần được tiến hành sâu rộng, nghiêm túc, thực chất, hiệu quả trong các tổ chức Đảng gắn với tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về kết quả của Đại hội. 

Từ đó, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhân tố quyết định là các cấp ủy, tổ chức Đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

Qua đó, kịp thời bổ sung, chủ động điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp ở từng thời điểm cho phù hợp với những diễn biến mới của thực tiễn. Từ đó, biến nội dung Nghị quyết của Đại hội thành hành động cách mạng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc với quyết tâm chính trị cao ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, trước mắt là phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.    

Quốc Khánh

Tags Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái đột phá nhiệm vụ trọng tâm

Các tin khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tham gia Phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân” tại xã Đông Cuông.

Cùng với toàn tỉnh, bám sát tinh thần lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Văn Yên cũng đang ra sức thi đua công tác, lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đoàn viên thanh niên thành phố Yên Bái tham gia lao động vệ sinh trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

các công trình, phần việc mà tuổi trẻ thành phố đã hoàn thành không chỉ là những thành tích để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX mà còn góp phần tích cực vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục