Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/3/2022 | 3:07:11 PM

YênBái - Ngày 25/2/2022, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Kế hoạch số 63-KH/TU về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022.

Xã Bạch Hà duy trì hiệu quả vùng chuyên canh lúa đặc sản Hương Chiêm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Xã Bạch Hà duy trì hiệu quả vùng chuyên canh lúa đặc sản Hương Chiêm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Kế hoạch 63 nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 56 CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, đồng thời với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, gắn kết chặt chẽ việc thực thi nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương với mục tiêu đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, thực sự vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, làm cho mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc lan tỏa và thấm sâu vào đời sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội; củng cố, tăng cường niềm tin của người dân Yên Bái vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Theo đó, kế hoạch yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ phân công, kịp thời xây dựng kế hoạch, chủ động lãnh đạo triển khai hiện; xác định việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho dân phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, ngành và toàn xã hội.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số phúc người dân Yên Bái năm 2021, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, pháp nâng hạnh phúc của người dân năm 2022; trong đó, ưu chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp mang tính tiếp nối, lâu khuyến khích các mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực đời sống xã hội ngày càng làm hàm chi số hạnh phúc và nâng cao chỉ số phúc với mục tiêu đưa Yên Bái phát nhanh, bền vững hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” đã được xác định trong quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 2025.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, kế hoạch nêu mục tiêu cụ thể là: phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 đạt 61,2%, tăng 3,09% so với năm 2021.

Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nêu trong kế hoạch là: tập trung triển khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống. Cụ thể là đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân người dân; phấn đấu năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5% (giả so sánh năm 2010); tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đầu người đạt 50,0 triệu đồng/người.

Phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2022 đạt trên 4,54%, có thêm ít nhất 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có thể mạnh, sử dụng nhiều lao động địa phương, phấn đấu thành lập mới trên 300 doanh nghiệp, 80 hợp tác xã và 300 tổ hợp tác; mỗi địa phương cấp huyện phát triển mới từ 1 - 2 doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ du lịch, tạo việc làm cho trên 50 lao động.

Toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho 19.500 lao động; tăng cường công tác giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về học nghề; phân luồng, thu hút học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông tham gia học nghề; phấn đấu đào tạo nghề cho 18.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 66% (trong đó tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ là 34,9%), chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho 6.650 người…

Kế hoạch yêu cầu các đồng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; bí thư các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tinh ủy về tiến độ kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Dưới đây là toàn văn Kế hoạch số 63/KH-TU:YBĐT

Tags Tỉnh ủy Yên Bái nâng cao chỉ số hạnh phúc Đỗ Đức Duy Bí thư Tỉnh ủy

Các tin khác
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ giải ngân các chương trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo và đối tượng chính sách

Năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu cho 2.200 hộ vay vốn, tương đương trên 54,3 tỷ đồng.

Nhân dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ chung sức làm đường nông thôn.

Đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao điển hình với cả 9 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, đời sống kinh tế - xã hội của xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều khởi sắc. Kết quả này có sự đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã trong tập hợp, đoàn kết các đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM.

Chiều 27/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long đã chủ trì Phiên họp thứ 29 Đảng đoàn HĐND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình trao Quyết định công nhận Chi bộ kiểu mẫu cho thôn Làng Cần.

Đảng bộ xã Đại Minh vừa công bố quyết định của Đảng bộ huyện Yên Bình công nhận Chi bộ Làng Cần đạt chi bộ kiểu mẫu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục