Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy: Nỗ lực lớn, quyết tâm cao

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/11/2023 | 11:04:19 AM

YênBái - Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2023. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy cần có sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác quy hoạch không gian phát triển đô thị tại thị xã Nghĩa Lộ
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác quy hoạch không gian phát triển đô thị tại thị xã Nghĩa Lộ

Phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc

Ngay sau khi Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 được ban hành, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã kịp thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình hành động tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị về các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương năm 2023. 

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao và điều kiện thực tiễn của địa phương, 100%  huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy thành các chương trình, kế hoạch, đề án của địa phương, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Đỗ Đức Minh – Bí thư Thành ủy Yên Bái cho biết: Xác định việc triển khai Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đảng bộ thành phố đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch hành động số 168-KH/TU ngày 12/12/2022 để triển khai thực hiện. 

Trên cơ sở 28 chỉ tiêu chính được giao theo Chương trình hành động 135, thành phố cụ thể hóa thành 80 chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành cho từng cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm  thực hiện. 

Nhiều cấp ủy địa phương tiếp tục có sự đổi mới trong cách thức triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm chính trị cao, xác định nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn so với mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh giao. Đánh giá sơ bộ, từ đầu năm đến nay, thành phố đã có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt từ 50% - 75% kế hoạch. 

 13/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch 

Từ đầu năm 2023 đến nay, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc cùng chung sức, đồng lòng tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2023, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong số 40 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, xây dựng Đảng của Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy có 28 chỉ tiêu giao chi tiết cho các huyện, thị xã, thành phố. Hiện, 22/28 chỉ tiêu có kết quả đánh giá, 6 chỉ tiêu đánh giá cuối năm.

Đến nay, qua đánh giá tiến độ chung, có 13/22 chỉ tiêu đạt và vượt tiên độ kế hoạch đề ra (từ 75 % trở lên), tiêu biểu như: thành phố Yên Bái 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch; các con số này lần lượt ở huyện Lục Yên là 11 và 7, huyện Mù Cang Chải  là 8 và 8, huyện Văn Yên là 13 và 5 chỉ tiêu… 

Nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch như: trồng rừng 100% địa phương vượt kế hoạch; tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh cũng 100% địa phương vượt kế hoạch; số hợp tác xã được thành lập 8/9 địa phương vượt kế hoạch, trong đó huyện Yên Bình vượt 50%; số tổ hợp tác được thành lập 100% địa phương đạt và vượt kế hoạch, trong đó, huyện Mù Cang Chải vượt 2 lần kế hoạch; Ngoài ra là các tỷ lệ lao động qua đào tạo, số lượng khách du lịch, doanh thu từ dịch vụ du lịch…

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: "Thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, đến nay huyện Yên Bình đã có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt từ 50 đến dưới 75% kế hoạch và 1 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch. 

Những tháng cuối năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ tập trung cao độ, quyết tâm phấn đấu  để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy đề ra, trong đó tập trung chỉ tiêu thu ngân sách và hoàn thành kế hoạch xây dựng huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay”.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ

Chưa có sự tăng tốc, bứt phá

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của các huyện, thị, thành ủy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là, việc thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ ở một số đảng bộ chưa đảm bảo tiến độ; chưa có sự tăng tốc, bứt phá; tiến độ nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn chậm, đạt thấp so với kế hoạch; giá trị hàng hóa xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới, công tác phát triển đảng viên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc – xin, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách ở một số địa phương đạt còn thấp (như: thành phố Yên Bái, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ…). 

Công tác quản lý nhà nước ở một số địa phương chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao, nhất là công tác quản lý về đất đai, tài nguyên môi trường, khai thác khoáng sản. Công tác thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa thu hút được các dự án quy mô lớn vào các lĩnh vực có thế mạnh của địa phương. Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư xây dựng một số dự án còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ, giải quyết kịp thời đã ảnh hưởng tới tiến độ triển khai, kế hoạch giải ngân, làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án. Công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga – Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: " Thực hiện Chương trình hành động 135, thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên rà soát, chủ động triển khai các giải pháp tối ưu nhất, hiệu quả nhất để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm; trong đó tập trung giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản… Cùng đó, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân”. 

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao

Trong 2 tháng "nước rút" của năm, các cấp ủy, chính quyền các địa phương cần nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy đề ra; tiếp tục phát huy cao độ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm gắn với thay đổi tác phong, lề lối, phương pháp làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sự vào cuộc và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các chỉ tiêu chậm tiến độ, nhiệm vụ khó; kịp thời đề ra giải pháp khả thi, đảm bảo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tỉnh giao và nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đơn vị mình. 

Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ của tỉnh trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng nông thôn mới; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển công nghiệp; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; quan tâm hài hòa phát triển văn hóa, xã hội với phát triển kinh tế; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đức Toàn

Tags Chương trình hành động 135 Tỉnh ủy

Các tin khác
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (Ảnh: QH)

Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 7 (từ 27 - 31/5), Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Ngày 25/5, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Yên Bái (lớp 2) tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức. Yên Bái cũng là địa phương đầu tiên phối hợp với Tập đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng hình thức này.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, chủ trì thảo luận tổ.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị xem xét thêm để có thể điều chỉnh chủ trương đầu tư liên quan đến hộ cận nghèo sẽ là đối tượng thụ hưởng của Dự án 1 hay điều chỉnh nội dung để đưa trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là đối tượng thụ hưởng của tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (tại Phiên họp thứ 33, tháng 5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục