Yên Bái: Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 18.600 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/12/2023 | 4:25:14 PM

YênBái - Qua 11 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển của Yên Bái ước đạt 18.600 tỷ đồng, bằng 93,0% kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong giải ngân vốn đầu tư công, Yên Bái ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2023.
Trong giải ngân vốn đầu tư công, Yên Bái ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ. Theo đó, qua 11 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển của Yên Bái ước đạt 18.600 tỷ đồng, bằng 93,0% kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Cùng với đó, Yên Bái thực hiện giải ngân kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đạt 2.565.874 triệu đồng/kế hoạch 3.970.604 triệu đồng, bằng 67,7%. Về kế hoạch vốn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính theo dõi giải ngân đạt 2.884.641 triệu đồng/kế hoạch 4.621.015 triệu đồng, bằng 62,4%, gồm: Vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 1.629.606 triệu đồng/kế hoạch 2.296.585 triệu đồng, bằng 71,0%; vốn nước ngoài giải ngân đạt 88.324 triệu đồng/341.583 triệu đồng, bằng 25,9%; vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 1.166.711 triệu đồng/kế hoạch 1.982.847 triệu đồng, bằng 58,8%.

Kết quả đạt được là do Yên Bái huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 trọng điểm, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2023; các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh thực hiện theo kế hoạch; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình trọng điểm của tỉnh… 

Thành Trung

Tags Yên Bái vốn đầu tư phát giải ngân hạ tầng giao thông hạ tầng khu cụm công nghiệp hạ tầng đô thị

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục