Phú Thịnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/6/2023 | 1:55:40 PM

YênBái - Thời gian qua, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đang từng bước chuẩn hóa thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân. Hồ sơ công việc được xử lý kịp thời, góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC cho người dân.

Lãnh đạo xã Phú Thịnh trao đổi về công tác cải cách thủ tục hành chính.
Lãnh đạo xã Phú Thịnh trao đổi về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Trao đổi với lãnh đạo UBND xã Phú Thịnh được biết, cách làm của địa phương cũng khá đặc biệt. Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của xã ban hành đầu năm được lấy ra làm mục tiêu phấn đấu. Cùng với đó, cán bộ, công chức xã luôn chú trọng nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu để thực hiện nhiệm vụ CCHC, đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công xã, luôn được người dân và các cơ quan, tổ chức đến giao dịch đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%. 

Bà Nguyễn Thị Mùi, người dân ở thôn Hợp Thịnh cho biết: "Tôi vẫn thường xuyên có việc đến giao dịch ở đây và lần nào cũng được cán bộ hướng dẫn tận tình, giải quyết hồ sơ nhanh gọn”. 

Để đạt được kết quả này, UBND xã Phú Thịnh đã tích cực vào cuộc, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản, đảm bảo 100% văn bản được thực hiện đúng quy trình; 100% TTHC và các quy định có liên quan được cập nhật công bố đầy đủ, kịp thời theo quy định của trung ương, của tỉnh, huyện; nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về CCHC cho cán bộ, công chức và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện CCHC; chủ động, tích cực kiểm tra, đôn đốc, gắn việc thực hiện CCHC với kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm và công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. 

Ông Đào Bá Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh cho biết: Địa phương đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng chuyên nghiệp, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh CCHC hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo sự hài lòng của tổ chức, công dân. Lãnh đạo xã thường xuyên kiểm tra nội bộ qua công việc hàng ngày tại cơ quan về trách nhiệm tham mưu công tác CCHC, kiểm tra TTHC và giải quyết TTHC đối với cán bộ, công chức để kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân; yêu cầu Bộ phận Phục vụ hành chính công niêm yết công khai các khoản thu phí để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, lập sổ sách theo dõi các giao dịch có liên quan đến việc thu phí, hàng tháng và nộp vào ngân sách theo đúng quy định. 

Thực hiện CCHC, tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính xã đã được sắp xếp, tổ chức thu gọn đầu mối, bảo đảm tinh gọn, hợp lý, theo quy định của pháp luật. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, nhất là trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước... 

Trong 5 tháng đầu năm 2023 xã đã tiếp nhận 485 hồ sơ, đã giải quyết xong 485 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn, 100% hồ sơ được đánh giá rất hài lòng... Tuy nhiên, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của UBND xã chưa được hiện đại, hệ thống mạng còn bị lỗi, tắc nghẽn, do vậy nhiều lúc còn gặp khó khăn trong quá trình giải quyết các TTHC”. 

Cùng với đó, việc thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân có nhiều kết quả tích cực, hồ sơ TTHC được xử lý kịp thời. 

Ông Hà Văn Thân, người dân ở thôn Thanh Bình cho biết: "Trước kia, tôi rất ái ngại mỗi khi cần làm một thủ tục gì đó, nhưng từ khi Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã đi vào hoạt động, tôi không còn cảm giác như trước nữa. Hiện nay, các TTHC được niêm yết công khai, được cán bộ hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, vì thế các TTHC được giải quyết nhanh chóng, giảm hẳn được thời gian và công sức đi lại…”. 

Trao đổi với lãnh đạo UBND xã Phú Thịnh được biết: Xã thường xuyên quan tâm xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản đi - đến và được xử lý theo quy trình của phần mềm quản lý công văn, điều hành giữa các đơn vị. 100% TTHC có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công xã và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã được xác thực điện tử. 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt trên 100%, người dân chỉ phải nhập dữ liệu 1 lần và 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC. Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước) đạt trên 70%; 100% số văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định... 

Quang Thiều

Tags Phú Thịnh cải cách hành chính “một cửa” “một cửa liên thông”

Các tin khác
Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ vừa ban hành các quyết định về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực chính quyền địa phương; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thi đua khen thưởng.

Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách TTHC trên môi trường điện tử để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2023, Yên Bái xếp thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tăng 1 bậc so với năm 2022. Kết quả đó cho thấy nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh trong công tác chuyển đổi số, nâng cao sự hài lòng và chỉ sô hạnh phúc cho người dân.

Mô hình “Tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính” của phường Nguyễn Thái Học đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì người dân phục vụ.

Năm 2023, tỉnh Yên Bái được đánh giá xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đạt 80,18 điểm/100 điểm trên 5 chỉ số (công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có những bước đi vững chắc cho công tác chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục