Thành phố Yên Bái xây dựng chính quyền thân thiện, trách nhiệm với nhân dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/6/2023 | 7:39:36 AM

YênBái - "4 xin”, "4 luôn” và "5 biết”, các cán bộ, công chức, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Âu Lâu trong giao tiếp, ứng xử với người dân đều có thái độ lịch sự đúng mực, gần gũi, thân thiện. Đó là một trong những minh chứng của việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, trách nhiệm với nhân dân của thành phố Yên Bái trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng bằng khen cho thành phố Yên Bái vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng bằng khen cho thành phố Yên Bái vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, thành phố Yên Bái xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh. 

Để thực hiện, thành phố đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền CCHC; kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với các sở, ban, ngành cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC so với quy định. 

Tại xã Âu Lâu, mô hình "Chính quyền thân thiện” từ khi được triển khai tới nay đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự gắn kết hệ thống chính trị và là nền tảng cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động chính quyền, qua đó phát huy hiệu quả công tác CCHC tại cơ sở. 

Với khẩu hiệu "4 xin” gồm: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; "4 luôn” gồm: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ và "5 biết” gồm: Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn, các cán bộ, công chức, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Âu Lâu trong giao tiếp, ứng xử với người dân đều có thái độ lịch sự đúng mực, gần gũi, thân thiện. 

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - thôn Cống Đá, xã Âu Lâu chia sẻ: "Tôi tới Bộ phận Phục vụ hành chính công để thực hiện một số TTHC và được cán bộ tại đây đón tiếp niềm nở, cởi mở và thân thiện. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi được cán bộ hướng dẫn, giải thích chu đáo và xử lý nhanh gọn, kịp thời”. 

Để thực hiện thành công mô hình, trước hết xã chú trọng nâng cao chất lượng, tinh thần, thái độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo gương mẫu, thân thiện. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn gương mẫu, thân thiện và có trách nhiệm với nhân dân. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghiêm túc các quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên. 

Bà Đỗ Thị Ngân Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Âu Lâu cho biết: "Xã đã phân công rõ nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ, công chức tại Bộ phận Hành chính công để hướng dẫn người dân về 25 dịch vụ công thiết yếu và 7 dịch vụ công thiết yếu cấp xã đang thực hiện. Tới nay, 100% công dân đã được cấp định danh điện tử”. 

Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Yên Thịnh thời gian qua cũng đã hoạt động nề nếp, ổn định. Cán bộ, công chức có tác phong làm việc chuyên nghiệp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, lưu trữ văn bản. 

Đó là nhờ UBND phường đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân và mọi người dân. Cùng với đó, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công. 


Lãnh đạo thành phố Yên Bái kiểm tra công tác thực hiện Đề án 06 tại xã Âu Lâu. 

Ông Lê Ngọc Quỳnh - quyền Chủ tịch UBND phường Yên Thịnh cho biết: "Để công tác CCHC hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng công chức được lãnh đạo phường thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, UBND phường quan tâm chỉ đạo, bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực chuyên môn, hiểu biết về TTHC các lĩnh vực, có kỹ năng giao tiếp thực hiện nhiệm vụ; niêm yết công khai các nội dung TTHC, phí, lệ phí, quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ, các loại biểu mẫu theo quy định; yêu cầu sử dụng các phần mềm quản lý văn bản, phần mềm tra cứu văn bản pháp luật..., bảo đảm phục vụ công tác khai thác thông tin”.

Ngay từ đầu năm 2023, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, hiệu quả về CCHC, đặt ra những chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể; ban hành kế hoạch kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 và thực hiện đánh giá chỉ số CCHC hàng năm áp dụng đối với UBND các xã, phường trên địa bàn. 

Đến nay, công tác CCHC ở thành phố tiếp tục có những bước đột phá, tiến độ, chất lượng, khối lượng xử lý giải quyết nhiệm vụ có chuyển biến rõ nét. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC đã được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch. 

Thành phố đặc biệt quan tâm việc đăng ký mô hình sáng kiến CCHC để tiếp tục tìm sáng kiến, giải pháp, các mô hình, cách làm hay, hữu ích, thiết thực. Theo đó, thành phố đã có 39 sáng kiến của Đảng ủy, UBND xã, phường; 13 đề tài, sáng kiến khối đảng, đoàn thể; 7 đề tài, sáng kiến của cơ quan khối nội chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường ổn định. 6 tháng đầu  năm 2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận thông qua bộ phận phục vụ hành chính công là 3.180. 

Trong đó: tiếp nhận trực tiếp 638 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 2.542 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 80%. Dịch vụ công đã tiếp nhận 1.763 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 927 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 809 hồ sơ, đạt 46%. 

Các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND thành phố luôn được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Tỷ lệ hồ sơ thuộc thẩm quyền của thành phố luôn trả trước hạn đạt 97%. Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công luôn nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, đón tiếp, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ..., được người dân đánh giá hài lòng và rất hài lòng. 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Trúc cho biết: "Thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đẩy mạnh triển khai số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC để có giải pháp nâng cao các thành phần. Đặc biệt, đảm bảo 100% người dân không phải cung cấp lại thông tin khi đã thực hiện TTHC tại các cấp chính quyền; tăng cường chỉ đạo thực hiện tỷ lệ giải quyết đúng hạn tại Bộ phận Phục vụ hành chính công, phấn đấu đạt 100% và phấn đấu đến hết năm 2023, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 50%”.

Vừa qua, UBND tỉnh đã công bố Quyết định 906/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022. Theo đánh giá chấm điểm, thành phố Yên Bái tiếp tục xếp thứ nhất trong khối các huyện thị xã, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính trong 4 năm liên tiếp với tỷ lệ 94,26%. Đối với kết quả Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) năm 2022, UBND thành phố Yên Bái 3 năm liên tiếp dẫn đầu khối huyện, thị xã, thành phố với điểm số đạt 84,87%.

Thu Trang - Mạnh Cường

Tags Yên Bái cải cách hành chính hài lòng doanh nghiệp chính quyền thân thiện

Các tin khác
Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ vừa ban hành các quyết định về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực chính quyền địa phương; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thi đua khen thưởng.

Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách TTHC trên môi trường điện tử để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2023, Yên Bái xếp thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tăng 1 bậc so với năm 2022. Kết quả đó cho thấy nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh trong công tác chuyển đổi số, nâng cao sự hài lòng và chỉ sô hạnh phúc cho người dân.

Mô hình “Tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính” của phường Nguyễn Thái Học đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì người dân phục vụ.

Năm 2023, tỉnh Yên Bái được đánh giá xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đạt 80,18 điểm/100 điểm trên 5 chỉ số (công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có những bước đi vững chắc cho công tác chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục