Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/8/2023 | 7:37:33 AM

YênBái - Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Mù Cang Chải đã đạt được những kết quả khả quan. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải về những giải pháp phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải
Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải

P.V: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 23 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng chí có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật đạt được trong các lĩnh vực sau nửa nhiệm kỳ?

Đồng chí Giàng A Vừ: Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh tình hình trong nước, tỉnh diễn biến phức tạp với nhiều thiên tai, dịch bệnh và những khó khăn, thách thức nội tại, nhưng Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân khắc phục khó khăn, hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, 8 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu đạt trên 90%, 5 chỉ tiêu đạt từ 70% đến 90%, 2 chỉ tiêu đạt từ 50% đến 70% so với Nghị quyết. 

Điển hình giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình đạt 8,4% (Nghị quyết 7%); số lượng khách du lịch đến huyện trung bình đạt 207.400 lượt người/năm (Nghị quyết bình quân 200.000 lượt người/năm); tạo việc làm mới trung bình đạt 1.242 lao động/năm (Nghị quyết 1.200 lao động/năm); duy trì trung bình 99,3% dân số tham gia bảo hiểm y tế/năm (Nghị quyết 98%)... 

Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn có bước phát triển khá, chuyển dịch đúng hướng. Nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tư duy sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa góp phần nâng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản năm 2022 đạt 570,5 tỷ đồng. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) phát triển bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường, toàn huyện có 246 cơ sở sản xuất CN-TTCN; giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2022 đạt 470 tỷ đồng. Thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, riêng về du lịch, doanh thu đạt 270 tỷ đồng năm 2022. 
P.V: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 là phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo. Vậy đồng chí cho biết, huyện sẽ có những giải pháp nào để không chỉ đạt mà còn duy trì bền vững mục tiêu?

Đồng chí Giàng A Vừ: Để hoàn thành và duy trì bền vững mục tiêu đề ra, huyện sẽ tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế nhất là các chỉ tiêu khó, chỉ tiêu còn đạt thấp nhất là thu ngân sách Nhà nước và xây dựng nông thôn mới để có giải pháp, kế hoạch, tiến độ phù hợp và phân công nhiệm vụ cụ thể đảm bảo thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. 

Đồng thời bám sát và thực hiện tốt các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 4 chương trình trọng điểm và 8 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 

Ngoài ra, bám sát các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, vận dụng hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, bản sắc, chất lượng... gắn với giữ gìn, bảo tồn phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng của địa phương; rà soát, bổ sung và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân... 
Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách, quản lý tài chính đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Làm tốt công tác khắc phục hậu quả bão lũ, đảm bảo an sinh, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, giữ vững quốc phòng - an ninh.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

A Mua (thực hiện)

Tags Mù Cang Chải huyện nghèo Giàng A Vừ cây trồng vật nuôi thương mại dịch vụ

Các tin khác
Mô hình trồng na triển khai tại xã Suối Bu

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đợt I năm 2023, huyện Văn Chấn được giao gần 11,3 tỷ đồng với 6 dự án được triển khai.

Năm 2023, Yên Bái sẽ hỗ trợ 273 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Yên Bái tăng cường tuyên truyền về những điển hình thoát nghèo tiêu biểu, những hộ gia đình tự nguyện xin thoát nghèo nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực và ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân.

Mô hình trồng Măng tre Bát độ ở Lương Thịnh được nhân rộng trong các hộ dân.

Năm 2023, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đề ra mục tiêu giảm 31 hộ nghèo và cận nghèo; trong đó 26 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo.

Ông Hoàng Đình Mưu - Chủ tịch UBND xã Thượng Bằng La trao đổi với người dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ đầu năm 2023, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn sẽ giảm nghèo cho 40 trong số 102 hộ nghèo và giảm số hộ cận nghèo từ 15 hộ trở lên. Ông Hoàng Đình Mưu - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Bằng La đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Yên Bái về nội dung này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục