Xây dựng nông thôn mới ở Trấn Yên: Thành quả của sự kiên trì và sáng tạo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/2/2024 | 8:20:31 AM

YênBái - Là huyện có thế mạnh về nông nghiệp, Đảng bộ huyện Trấn Yên xác định phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM) bền vững là hướng đi, là giải pháp tối ưu giúp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hạnh phúc cho người dân.

Nông dân thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên thu hoạch măng Bát độ.
Nông dân thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên thu hoạch măng Bát độ.


Thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM, năm 2011, huyện Trấn Yên bắt tay vào XDNTM trong điều kiện xuất phát điểm rất thấp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, trình độ phát triển của các xã không đồng đều; còn 6 xã và 46 thôn, bản đặc biệt khó khăn; thu nhập của người dân ở mức thấp; phong tục, tập quán và trình độ sản xuất nhìn chung còn lạc hậu; đa số người dân chưa nhận thức rõ về XDNTM và những lợi ích NTM đem lại.... 

Trong quá trình triển khai XDNTM, huyện đã tập trung cao độ cho công tác tập huấn, tuyên truyền và vận động. Trước hết, tập huấn để cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hiểu, nắm chắc mục tiêu, nhiệm vụ và các tiêu chí trong XDNTM. Tiếp đó, mở rộng tuyên truyền đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để mọi người hiểu rõ NTM là gì, XDNTM mang lại lợi ích gì, vai trò của người dân trong xây dựng NTM, mỗi người cần phải làm gì để góp phần xây dựng thành công NTM... 

Công tác tuyên truyền, vận động đã thúc đẩy chuyển biến về mặt nhận thức, hành động của người dân và từ việc hiểu được bản thân chính là chủ thể xây dựng và hưởng thụ các thành quả NTM, người dân đã tích cực, chủ động tham gia thực hiện. Khi đã có được sự đồng thuận của nhân dân, công cuộc XDNTM ở Trấn Yên gặp rất nhiều thuận lợi. Dân tham gia bàn bạc, hiến kế, hiến đất, góp công, góp của để XDNTM... 

Với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, huyện Trấn Yên đã hoàn thành toàn bộ các tiêu chí của huyện NTM, được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là huyện NTM, hoàn tất quá trình đưa Trấn Yên từ một vùng quê nghèo nàn, lạc hậu bước sang một trang mới, trở thành một điểm sáng tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Yên Bái và khu vực Tây Bắc.

Những kết quả đạt được trong XDNTM giai đoạn 2011 - 2020 đã đem đến cho huyện sự chuyển biến mạnh về chất. Vẫn vùng đất ấy, tài nguyên và con người ấy, từ khi triển khai XDNTM, với mục tiêu rõ ràng, cách làm khoa học, các tiềm năng, lợi thế được phát huy, giá trị của đất, các loại tài nguyên được nhân lên gấp bội lần, kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. 

Với quan điểm XDNTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2010 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định: "Phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên phát triển toàn diện gắn với mục tiêu trở thành huyện NTM nâng cao”.

Thực hiện Nghị quyết này, trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM giai đoạn 2021 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của huyện để tổ chức thực hiện.

Đảng bộ huyện đã định rõ mục tiêu tổng quát XDNTM trong giai đoạn 2021 - 2025 là, tiếp tục triển khai chương trình XDNTM gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, đưa quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn huyện NTM nâng cao gắn với đô thị hóa, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; triển khai có hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025.

Để hoàn thành mục tiêu này, Đảng bộ huyện Trấn Yên đề ra hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong XDNTM; huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiện; tăng cường tuyên truyền vận động để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, phương pháp, cách làm, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về XDNTM giai đoạn 2021 - 2025; phát huy vai trò chủ thể của người dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Phát triển mạnh các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP và chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong NTM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, XDNTM thông minh; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn gắn với hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng. 

Thực hiện đổi mới, phát triển theo hướng NTM nâng cao, đến nay, huyện Trấn Yên đã có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 10 xã NTM nâng cao và 116 thôn NTM kiểu mẫu; 100% các tuyến đường từ huyện đến xã, đường liên xã, liên thôn, đường từ xã xuống thôn được kiên cố hóa; 80% tuyến đường ngõ, xóm được cứng hóa, tất cả các tuyến đường nội đồng, đường vào khu sản xuất được mở mới và nâng cấp bảo đảm đi lại thuận tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp; hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho toàn bộ diện tích sản xuất và phòng chống thiên tai; 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia, hệ thống chợ nông thôn được xây dựng đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân.

Anh Dũng

Tags Trấn Yên huyện nông thôn mới vùng dâu nông thôn mới Quy chế dân chủ

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Lục Yên tham quan mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc của gia đình anh Nguyễn Ngọc Khuyến tại thôn São, xã Tân Lập- hộ đầu tiên trong xã đầu tư xây dựng nhà lưới thâm canh dưa lê Hàn Quốc theo hướng sản xuất sạch, an toàn sinh học, nâng cao giá trị hàng hóa.

Thời gian qua, huyện Lục Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM); đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo bền vững... nâng cao đời sống vật chất, góp phần nâng chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Một giờ học của thầy và trò Trường Tiểu học và THCS xã Suối Giàng.

Từ nhiều năm nay, xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn là một nhiệm vụ quan trọng được cả hệ thống chính trị xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn quan tâm triển khai với mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm nay.

Nhân dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu bê tông hóa đường nông thôn

Là xã vùng cao, xuất phát điểm thấp, nên khởi đầu xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu gặp không ít khó khăn. Song, nhờ sự quan tâm đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm của các cấp, ngành, sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương theo phương châm làm đến đâu chắc đến đó, đến nay, xã đã đạt 10/19 tiêu chí về XDNTM.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình trong giờ hoạt động ngoại khóa.

Hết năm 2023, toàn huyện Yên Bình có 32 trường đạt tiêu chí “Trường học hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục