Lục Yên đạt gần 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/7/2023 | 1:58:13 PM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) được huyện Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ rất cao; trong đó: cấp huyện đạt 99,91%; cấp xã đạt 99,97%.

Tỷ lệ TTHC được cấp huyện ở Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,91%
Tỷ lệ TTHC được cấp huyện ở Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,91%

Đến nay, 100% hệ thống quản lý văn bản điều hành UBND cấp huyện, cấp xã đều đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh.

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”; công khai, minh bạch TTHC và quy trình tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại; tiếp tục chỉ đạo cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và cải cách chế độ công vụ công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành từ huyện đến cơ sở... 

Thành Trung

Tags Lục Yên thủ tục hành chính văn bản điều hành “một cửa” “một cửa liên thông”

Các tin khác
Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ vừa ban hành các quyết định về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực chính quyền địa phương; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thi đua khen thưởng.

Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách TTHC trên môi trường điện tử để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2023, Yên Bái xếp thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tăng 1 bậc so với năm 2022. Kết quả đó cho thấy nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh trong công tác chuyển đổi số, nâng cao sự hài lòng và chỉ sô hạnh phúc cho người dân.

Mô hình “Tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính” của phường Nguyễn Thái Học đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì người dân phục vụ.

Năm 2023, tỉnh Yên Bái được đánh giá xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đạt 80,18 điểm/100 điểm trên 5 chỉ số (công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có những bước đi vững chắc cho công tác chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục