Lục Yên đạt gần 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/7/2023 | 1:58:13 PM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) được huyện Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ rất cao; trong đó: cấp huyện đạt 99,91%; cấp xã đạt 99,97%.

Tỷ lệ TTHC được cấp huyện ở Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,91%
Tỷ lệ TTHC được cấp huyện ở Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,91%

Đến nay, 100% hệ thống quản lý văn bản điều hành UBND cấp huyện, cấp xã đều đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh.

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”; công khai, minh bạch TTHC và quy trình tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại; tiếp tục chỉ đạo cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và cải cách chế độ công vụ công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành từ huyện đến cơ sở... 

Thành Trung

Tags Lục Yên thủ tục hành chính văn bản điều hành “một cửa” “một cửa liên thông”

Các tin khác
Người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Yên.

Với mục tiêu nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) để thu hút đầu tư, bám sát chỉ đạo của Chính phủ về triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác CCHC.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính ở Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.

Theo bản đồ thực thi thể chế của Cổng dịch vụ công quốc gia, Yên Bái xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố về kết quả số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ với nhiều chỉ số đạt cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng bằng khen cho thành phố Yên Bái vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

"4 xin”, "4 luôn” và "5 biết”, các cán bộ, công chức, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Âu Lâu trong giao tiếp, ứng xử với người dân đều có thái độ lịch sự đúng mực, gần gũi, thân thiện. Đó là một trong những minh chứng của việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, trách nhiệm với nhân dân của thành phố Yên Bái trong thời gian qua.

UBND thị xã Nghĩa Lộ là 1 trong 12 tập thể vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022. Trong ảnh: Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể.

Năm 2022, UBND thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chú trọng thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục