Yên Bái chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập năm 2023

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/5/2023 | 9:57:40 AM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch Số 144 về thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (XMC) và xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Cô và trò lớp 2A, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái trong giờ đọc sách.
Cô và trò lớp 2A, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái trong giờ đọc sách.

Kế hoạch nhằm mục tiêu tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT), phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS) mức độ 2 và XMC mức độ 1, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện đối với công tác XDXHHT nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong các chương trình, kế hoạch năm, giai đoạn của tỉnh liên quan tới công tác PCGD, XMC và XDXHHT.

Kế hoạch yêu cầu: Kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác PCGD, XMC và XDXHHT: bảo đảm tính liên tục và hệ thống của công tác PCGD, XMC và XDXHHT; tiếp tục đề ra các giải pháp khả thi đảm bảo duy trì bền vững và nâng cao chất lượng PCGD các cấp học, duy trì, nâng cao chất lượng XMC.

Đối với cấp xã: Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT, PCGDTH mức độ 3, PCGDTHCS mức độ 2 và XMC mức độ 1, 

Cụ thể: 

PCGDMNTNT: Duy trì 173/173 đơn vị, trong đó 105 đơn vị đạt chuẩn mức độ 3 (tăng 02 đơn vị so với năm 2022). 

PCGDTH: Duy trì 173/173 đơn vị đạt chuẩn mức độ 3. 

PCGDTHCS: Duy trì 173/173 đơn vị đạt chuẩn mức độ 2.

XMC: Duy trì 173/173 đơn vị đạt chuẩn mức độ 1, trong đó 164 đơn vị đạt chuẩn mức độ 2 (tăng 01 xã so với năm 2022).

Cấp huyện: 9/9 huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là đơn vị cấp huyện) duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT, PCGDTH mức độ 3, PCGDTHCS mức độ 2 (trong đó, thành phố Yên Bái duy trì chuẩn PCGD THCS mức độ 3); XMC mức độ 1 (trong đó 79 đơn vị duy trì chuẩn XMC mức độ 2).

Cấp tỉnh: Duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT, PCGDTH mức độ 3, PCGDTHCS mức độ 2, XMC mức độ 1. 

Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo về số lượng, chất lượng đáp ứng các điều kiện theo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục quan tâm xây dựng, phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên để tạo cơ hội và điều kiện cho mọi người được học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, bởi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2025; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

UBND tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, liên quan tổ chức thực hiện.
Minh Huyền


Tags phổ cập giáo dục xóa mù chữ xây dựng xã hội học tập

Các tin khác
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ (ngoài cùng, bên phải) tặng Trường TH và THCS Sơn A, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ phòng máy vi tính với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Yên Bái đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, chính sách đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Đồng thời, các nhà trường nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước triển khai có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải cung cấp cho thí sinh các thông tin về các phương thức xét tuyển đối với từng ngành, nhóm ngành.

Trường Mầm non Đông Cuông luôn quan tâm tới chất lượng nuôi, dạy trẻ.

Việc triển khai mô hình "Trường học hạnh phúc” bước đầu đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cộng đồng ngày càng được nâng cao.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt và giải nhất cho các thí sinh xuất sắc

Ngày 6/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục EDUCA Corporation tổ chức vòng thi đặc biệt chương trình “Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh” cấp Tiểu học năm học 2022 - 2023. Tham gia vòng thi đặc biệt có 108 học sinh xuất sắc đã vượt qua gần 8.000 thí sinh tham dự ở 3 vòng thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục