Nhanh chóng triển khai thực hiện Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/12/2022 | 7:44:07 AM

YênBái - Cần thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 và thực hiện tốt Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2022, năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng các giải pháp cụ thể, sát thực với điều kiện của từng địa phương, từng ngành, từng cấp, góp phần để toàn tỉnh đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Chương trình giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu do Tỉnh ủy Yên Bái ban hành đến nay đã phát huy tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo, tạo ra "cú huých” mạnh mẽ để các địa phương, đơn vị quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề quan trọng phấn đấu hoàn thành toàn diện  mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2023 và cả nhiệm kỳ. 

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá với tốc độ tăng GRDP đạt 8,62%, cao nhất kể từ năm 2015; bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Thương mại, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ và có bước tăng trưởng tích cực, nhất là dịch vụ du lịch. 

Thu ngân sách ước đạt trên 4.600 tỷ đồng, vượt 77,8% so với dự toán Trung ương giao, vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực bước đầu; Yên Bái đã vươn lên đứng thứ 27/63 các tỉnh, thành về chỉ số chuyển đổi số quốc gia (DTI), tăng 13 bậc so với năm trước. 

Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả...

Bước vào năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, tiếp nối kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy, ngày 18/11/2022, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 135-CTr/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; quyết liệt triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số; duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”. 

Chương trình hành động số 135-CTr/TU nhằm mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quyết liệt triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược; tập trung phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. 

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch đề ra... 

Vì vậy, ngay từ bây giờ, các cấp, các ngành, các địa phương cần khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương năm 2022; quán triệt và thực hiện tốt phương châm hành động "Quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả” để các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2023 được thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. 

Cần thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Tập trung cao độ, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược; tập trung thực hiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… để Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2025.
Thành Trung

Tags Yên Bái nghị quyết Chương trình hành động 135 dịch vụ du lịch thu ngân sách hài hòa bản sắc hạnh phúc

Các tin khác
Chùa Ba Vàng đã có một số hoạt động vi phạm quy định của pháp luật. Ảnh: Internet

Từ hoạt động tín ngưỡng thực chất đến trục lợi tín ngưỡng là một ranh giới khá mong manh. Do những tác hại rất lớn của việc trục lợi tín ngưỡng nên hành vi này bị nghiêm cấm theo Điều 5, Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các cơ quan chức năng đẩy mạnh xử lý nghiêm. Ở Yên Bái chưa phát hiện những hành vi trục lợi tín ngưỡng, tôn giáo lớn, song cũng có người dân đã từng bị sập bẫy trục lợi tín ngưỡng tôn giáo trên một số trang mạng xã hội.

Lễ kết nạp đảng cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ ở xã Yên Thắng, huyện Lục Yên.

Nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên trước khi nhập ngũ là một chủ trương đúng đắn, là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực để bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2024, Yên Bái phấn đấu trồng 6,61 triệu cây và năm 2025 là 6,75 triệu cây.

Về cơ bản, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Yên Bái đã quyết liệt, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, vẫn còn một số ít cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở có lúc, có thời điểm còn thiếu tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, còn có biểu hiện trông chờ vào chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nhất là việc mới, việc khó.

Thanh niên Hà Nội lên đường tòng quân

Quân đội là một trường học lớn, một môi trường mà thanh niên sẽ được sinh sống, học tập, rèn luyện toàn diện về thể lực, phẩm chất, nhân cách và lý tưởng sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục