Mù Cang Chải: 99,9% hồ sơ qua dịch vụ công đúng hạn và trước hạn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/7/2023 | 4:07:02 PM

YênBái - Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 7/6/2023, toàn huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận, đưa vào hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái 13.695 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 13.637 hồ sơ, đạt 99,97%.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân thực hiện các giao dịch
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân thực hiện các giao dịch

Trong thời gian qua, huyện Mù Cang Chải thường xuyên chỉ đạo các cơ quan thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện và Bộ phận Phục vụ hành chính công tại các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ điều hành phần mềm hành chính công cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng quy định, quy trình; chấp hành nội quy, quy chế làm việc.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã được cập nhật, công bố thường xuyên các văn bản mới do UBND tỉnh ban hành chuẩn hóa một số thủ tục, thủ tục theo từng lĩnh vực còn hiệu lực. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, thị trấn thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc, giải quyết công việc.

Từ ngày 15/12/2022  đến 7/6/2023, toàn huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận, đưa vào hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái 13.695 hồ sơ (tiếp nhận mới 13.131 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 564 hồ sơ) đã giải quyết 13.653 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 13.637 hồ sơ, đạt 99,97%; 16 hồ sơ quá hạn, chiếm 0,029%. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%. 

Tất cả các hồ sơ quá hạn đều được các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính viết thư xin lỗi và hẹn trả kết quả trong thời gian sớm nhất. 

Văn Tuấn

Tags Mù Cang Chải dịch vụ công đúng hạn trước hạn công khai minh bạch

Các tin khác

Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách TTHC trên môi trường điện tử để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2023, Yên Bái xếp thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tăng 1 bậc so với năm 2022. Kết quả đó cho thấy nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh trong công tác chuyển đổi số, nâng cao sự hài lòng và chỉ sô hạnh phúc cho người dân.

Mô hình “Tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính” của phường Nguyễn Thái Học đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì người dân phục vụ.

Năm 2023, tỉnh Yên Bái được đánh giá xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đạt 80,18 điểm/100 điểm trên 5 chỉ số (công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có những bước đi vững chắc cho công tác chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại khu vực của Sở Tài Nguyên và Môi trường ở Trung tâm hành chính công tỉnh Lai Châu.

Kế hoạch nhằm tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; trong đó, tập trung cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, thủ tục liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục